Foto: Alex & Martin IKON

Engagerad

Besöksgruppen och kaffegruppen är två av våra organiserade verksamheter för frivilliga medarbetare.

Besöksgruppen har i uppdrag att besöka församlingsbor i hemmet som av olika anledningar har efterfrågat sådan kontakt. Medarbetarna i besöksgruppen arbetar på ideell basis och utformar sin besökskontakt tillsammans med den person de besöker samt församlingens diakon.


Kaffegruppen är den grupp som hjälper till med kyrkkaffe efter gudstjänster och evenemang både i kyrkan, församlingsgården och vid andra tillfällen. Gruppen arbetar på ideell basis och enligt ett rullande schema. Arbetsinsatsen består både i att duka, servera samt baka för den som är intresserad.
Vill du bli frivillig medarbetare? Hör av dig till diakon Kajsa Elfström 060-55 36 56 för mer information.