Dop och vigslar

Förändringar på grund av Coronaviruset

Observera att dop och vigslar är gudstjänster och de räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 8 personer får vara närvarande i kyrkan exklusive präst,musiker  och vaktmästare.

Har du/ni bokat dop, vigsel i Alnö gamla kyrka eller Alnö nya kyrka våren och sommaren 2021? Den präst som är inbokad på dopet eller vigseln kommer att ta kontakt med dig/er för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa den rådande situationen på bästa sättet. Om du/ni har frågor är du/ni välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen