Dop och vigslar

Förändringar på grund av Coronaviruset

Observera att dop och vigslar är gudstjänster och de räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 50 personer får vara närvarande i kyrkan inklusive präst,musiker vaktmästare.

Har du/ni bokat dop, vigsel i Alnö gamla kyrka eller Alnö nya kyrka våren och sommaren 2020? Den präst som är inbokad på dopet eller vigseln kommer att ta kontakt med dig/er för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa den rådande situationen på bästa sättet. Om du/ni har frågor är du/ni välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen