Foto: Linda Mickelsson IKON

Andlig fördjupning

I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd. Ps 522:2

Aktuella tider och datum för gudstjänster och andakter hittar du i kalendariet

Samtalsgrupp kring tro och liv!
Kanske har du ibland funderat över livet, tron och Gud?
Kanske blev det aldrig läge för konfirmation även om längtan fanns där?
Kanske ligger konfirmationen några år bakåt i tiden och de frågor ni pratade om där har för länge sedan blivit bortglömda.
Kanske är du ganska ny eller i alla fall nyfiken på den kristna tron?

Då kan samtalsgrupp kring tro och liv vara någotför dig? Här får du -tillsammans med andra- lära, fråga, reflektera, lyssna och formulera tankar kring din tro.

Vad är kristen tro bra till?

På vilket sätt är ett kristet liv annorlunda än ett icke-kristet?

Varför är Jesus viktig?

På vilket sätt syns tro på Gud i det vardagliga livet?
Vi ger möjlighet till samtalsgrupp varje termin.

Andakt
Varje torsdag 12.30 i Mariarummet

Morgonkoppen
Morgonkoppen är vår samtalsgrupp med utgångpunkt i våra egna vardagar och livsfrågor. En lördagsmorgon i månaden träffas vi i församlingsgården mellan kl. 9.00 och 11.00. Vi inleder i Mariarummet med en kort bön och meditation som anger temat och därefter samlas vi till frukost och samtal utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser. Tillsammans ger vi oss själva och varandra en stunds näring för kropp och själ.

Retreat
Kanske är du nyfiken på vad retreat innebär, eller så har du redan provat på tidigare. Oavsett så är du välkommen till oss. En retreatdag kan vara en rastplats i vardagen bara för dig, för dina tankar och din samvaro med Gud. Ett bra tillfälle att prata med Gud och berätta om vad ditt hjärta är fullt av - och att lyssna in och höra vad Gud vill berätta för dig. Församlingen inbjuder till retreat ungefär en gång per år, men vi samarbetar med Sköns församling så om du som församlingsbo på Alnö vill delta i en retreat som ordnas i Skön så är det möjligt.