Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Dataskyddsombud

Alnö församlings dataskyddsombud

Alnö församlings dataskyddsombud är utbildningssekreterare Michael Bäckström

Härnösands stift. Han nås på tel 0611-254 11