Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Dataskyddsombud

Alnö församlings dataskyddsombud

Alnö församlings dataskyddsombud är Patrik Jonasson på IT säkerhetsbolaget.

Han nås på telefon 0709-249250
dataskydd@itsakerhetsbolaget.se