Corona-anpassningar i Älmhults församling

Älmhults församlings gudstjänster och verksamheter är anpassade efter folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. På denna sida har vi samlat den information vi gett angående detta.

GLÄD ER ALLTID I HERREN - NU FÅR ÅTER ALLA PLATS I KYRKAN!

Onsdagen den 9 februari 2022 upphör de allra flesta av de coronarestriktioner som under två år och i olika grad begränsat Älmhults församlings liv och arbete!

Särskilt stor var prövningen under perioden 24 november 2020 - 31 maj 2021 då antalet deltagare i gudstjänst enligt lag var begränsad till max 8 personer. Nu är läget ett helt annat och covid-19 är inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom. Vi kan åter mötas också i större sammanhang och till stora kyrkliga högtider.

STORT TACK till ideella, anställda, förtroendevalda och församlingsbor för uthållighet, kreativitet och uppmuntran i en gemensam strävan att i så hög grad som möjligt bedriva ett öppet och tillgängligt gudstjänst- och församlingsliv. Många erfarenheter rikare går vi nu mot ljusare tider.

Och från onsdagen den 9 februari 2022 får alla som vill åter plats i Älmhults kyrka. Lovad vare Jesus Kristus!

Älmhult Kyndelsmässodagen 2022

Marcus Lejon, kyrkoherde