Klagomålshantering

Om vår utbildning inte motsvarar dina förväntningar, om ni har synpunkter eller klagomål, har vi ett dokument för detta. Där kan ni fylla i en blankett som lämnas till rektor och som också visar vilka olika steg som våra rutiner har i klagomålsärendet.