Har ditt barn råkat ut för en olycksfallsskada?

- då ska du anmäla detta hos SRF

Stockholmsregionens försäkring AB

Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall (gäller ej för sjukdom) kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

SRF