Almerska Villan

I vår förskola ska alla barn känna trygghet och trivsel, bli sedda och vara goda kamrater. Professionell personal, trivsel och trygghet är våra ledord.

Vi arbetar alltid med hållbar utveckling och detta läsår 22/23 genomsyras vår undervisning av kommunikation, språk, kultur, flerspråkighet och interkulturalitet, och allt detta genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Vi använder oss av planetagenter i vårt arbete och detta läsår är det ”Pratsamheten för planeten” som vi arbetar med. 

Vi har fyra fokusområden varje år. På höstterminen är det Normer & Värden och Språk, och på vårterminen är det Matematik och Naturvetenskap & Teknik.

Detta läsår använder vi oss av Kanin & Igelkott som verktyg i undervisningen och 10 st ” Kompisböcker” som tar upp olika ämnen att arbeta med i utbildningen (se nedan).