Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sverige i världen 2018

Svenska kyrkan deltar i internationella seminarier och arrangemang i samverkan med andra arrangörer.

Tisdag 3 juli 2018

Hur långt sträcker sig medkänslan? Om globalt ansvar i ett hårdnande samhällsklimat.

Sverige i världen-scenen, Donnersgatan 6
08:00-08:45

Flera länder skär idag ner sitt internationella bistånd och gör det till ett redskap för nationell säkerhet eller för att minska invandringen. I Sverige är stödet för en ambitiös biståndspolitik alltjämt starkt, medan asylreglerna har stramats åt kraftigt.

Medverkande

 • Johannes Anyuru, August-prisad författare
 • Karin Enström, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Annika Strandhäll, socialminister, Socialdemokraterna
 • Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan
 • Alexandra Pascalidou, moderator

Mer om det här seminariet på Almedalsveckans webbplats

Torsdag 5 juli 2018

Religions- och övertygelsefrihet: för en utrikespolitik med bättre effekt

Donnersgatan 6
11:00-11:45

Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet kränks. Det är ett direkt hot mot andra mänskliga rättigheter. En utrikespolitik som främjar religionsfrihet gör skillnad. I Norden hanteras frågan på olika sätt. Hur kan svensk utrikespolitik bli mer effektiv?

Medverkande

 • Franz-Michael Skjold Mellbin, ambassadör för religionsfrihet, Danmarks utrikesdepartement
 • Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Bodil Valero, EU-parlamentariker, Miljöpartiet
 • Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

Mer om det här seminariet på Almedalsveckans webbplats

Seeing red - access to comprehensive sexuality education in narrow democratic spaces

Donnersgatan 6
16.00-16:45

Sexuality education is a right embodied in international treaties and conventions, but it remains contested and youth suffer the consequences. How can we ensure access in narrow democratic spaces? What are examples of good practice?

Medverkande

 • Hans Linde, president, RFSU
 • Lena Ingelstam, director of International Programmes, Save the Children
 • Axsa Charles, gender adviser, Evangelical Lutheran Church in Tanzania

More on this seminar at the Almedalen website