Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vägen hit - utställning och seminarium om konst, kulturarv och integration 2018

Under Almedalsveckan inhyser Visby domkyrka några resultat av det nationella projektet Konst, flykting och integration. Fyra församlingar och fyra konstnärer undersökte konst och kulturarv som en resurs i arbetet med flyktingmottagande och integration.

Konst, flykting och integration

Människor på flykt behöver mat, kläder, husrum - men även hopp och mening. Hur gör man något menings­fullt av den långa väntan man genomgår som flykting, innan man ens vet om man får stanna? Hur kan man berätta för andra om den långa resan till Sverige om orden inte finns?

Vägen hit - UTSTÄLLNINGEN

Visby domkyrka under almedalsveckan, i dopkapellet, norra sidoskeppet
Domkyrkan är öppen dagligen kl. 10-17

Vägen hit är en utställning med utgångspunkt i nyanländas erfarenheter av flykt och av att leva i väntan på besked om uppehållstillstånd eller avvisning. I Ransby nära Sysslebäck i Värmland finns Pilgrimstapeten, en bonad som skildrar Pilgrimsleden från Hammarö till Trondheim. Den broderades av en grupp arbetslösa kvinnor i bygden på 90-talet.

Som en motsvarighet till Pilgrimstapeten har nu kvinnor från Syrien, Irak, Afghanistan och en rad andra länder broderat sina bilder av hemland, krig, flykt, och nytt liv. Konstnären Jennie McMillen har agerat inspiratör och mentor.

Ljudkonstverk - En annan väntan

Visby domkyrka i dopkapellet, norra sidoskeppet
4, 5, 6 juli kl. 12:15-12:45

I utställningen ingår också ljud­konstverket En annan väntan av Johanna Byström Sims. Med inspelningsutrustning i handen följde hon Mora församlings flyktingar­bete. Hon deltog i läxläsning, innebandylek och hantverkskurser. I mötet med några asylsökande kvinnor uppstod det här konstverket, som bygger på ljudupptagningar av deras hjärtslag och andning.

Ljudkonstverket kan också höras i anslutning till seminariet "Konst och kulturarv i arbetet med flyktingmottagande och integration" onsdag 4 juli kl. 13:00-14:40.