Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ärkebiskopen i Almedalen 2017

Här nedan finns ärkebiskop Antje Jackeléns program under Almedalsveckan 2017.

Måndag 3 juli 2017

Framgångsrika kvinnliga ledare som förebilder

Strandvägen 4, Offentliga Affärers tält i anslutning till Wisby Congress 
8.30-9.15
Arrangör: Offentliga Affärer

Möt tre framgångsrika kvinnliga ledare och följ deras väg till toppen i tre helt olika typer av organisationer. Vad har de gemensamt? Vilka utmaningar finns det för andra kvinnor som vill följa deras exempel? Vilket budskap och vilka rekommendationer vill de ge andra kvinnor med samma ambition?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Magdalena Gerger, VD och Koncernchef, Systembolaget
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Vesna Jovic, VD, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprise

Flyktingsituationen i backspegeln - vad berättar vi om 50 år?

Visby S:ta Maria domkyrka
14.00-15.00

Hur kommer vi att betrakta, beskriva och tolka det som skedde hösten 2015 och åren därefter om 50 år? Vilka mönster kommer vi att se? Vilka val gjordes och vilka val gjordes inte? Ett samtal bortom dagspolitiken utifrån den aktuella flyktingsituationen i Sverige, Europa och i världen.

Medverkande:
Göran Rosenberg, Författare
Lisa Pelling, Utredningschef, Tankesmedjan Arena Idé
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister
Soledad Piñero Misa, Moderator

Tisdag 4 juli 2017

Hur kan Sverige bidra till att skydda den religiösa mosaiken i Irak och Syrien?

Visby S:ta Maria domkyrkan
9.00-10.00

Krigen i Syrien och Irak har orsakat stort lidande och religiösa minoriteter är särskilt drabbade. Vilken roll kan Sverige spela i att säkra skyddet för minoriteter så att Mellanösterns mosaik och etiska mångfald kan bestå?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Cecilia Uddén, Korrespondent, samtalsledare, Sveriges Radio

Digital mänsklighet – hot eller möjlighet?   

Kindbergs plats 8
10.30-11.45
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting – Hälsa Huset

Hur är man en god medmänniska i vår digitala tidsålder? Kan vi skänka pengar via nätet lika gärna som att ge i burk på gatan? Är godhet och medmänsklighet något som måste visas eller berättas för andra för att få ett värde? Varför? Kan vi få mänsklig tröst av förprogrammerade maskiner?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS

Juluppropet – Vad händer nu?

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
13.00-14.00
Arrangör: Sveriges kristna råd

Den svenska migrationspolitiken utifrån nya lagar och ett förändrat samhällsklimat. Juluppropet skapade i december ett stort engagemang, vad händer med detta engagemang nu? Vilket ansvar har politiker för att forma en opinion respektive att följa en opinion?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Maria Ferm, Migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Johanna Jönsson, Migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
Sofia Camnerin, Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Vem ställer in den moraliska kompassen?

Strandvägen, H513
14.30-15.30
Arrangör: Grant Thornton

Idag ser vi ett alltmer tudelat samhälle där vi verkar glida ifrån varandra värderingsmässigt. Sker det en värdeförskjutning lokalt och globalt? Vilken roll och vilket ansvar ska civilsamhällets aktörer ta? Vi samtalar om vår framtida gemensamma värdegrund. 

Medverkande:
Patrik Oksanen, Moderator, Journalist
Antje Jackelén, Ärkebiskop
Jan Eliasson, Diplomat, politiker, f d ordf i FN:s generalförsamling

Onsdag 5 juli 2017

Vad är sant och hur lever vi i postsanningens tid?

Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D, Campus Gotland   
8.00-8.45
Arrangör: Uppsala universitet och Uppsala Nya Tidning   

Hur lever vi i en tid där kunskap ifrågasätts och gränsen mellan fakta och åsikt blivit otydlig? Där inget är sant, eller vad som helst kan vara sant.

Medverkande:
Heléne Lööw, Professor, Uppsala universitet
Dan Larhammar, Professor, Uppsala universitet
Patrik Oksanen, Ledarskribent, Hudiksvall tidning
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Maria Ripenberg, Moderator, UNT

Tre religioner i mötet med EU – samverkan eller kollision?

Strandvägen, H514
9.00-9.45
Arrangör: EU-kommissionen i Sverige, Ekumeniska EU-kontoret


Hur kan religionen bidra till ökad tolerans, integration och bättre sammanhållning i EU? Det är inte uppenbart för alla att politik och religion hör ihop men varje år håller EU ett möte för religiösa ledare för att diskutera just det.

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Ute Steyer, Rabbin, Judiska församlingen i Stockholm
Mohammad Muslim Eneborg, Imam, Ayshamoskén

Extrem religion eller religiös extremism - vilken roll spelar religion i arbetet mot extremism?

Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event 
14.45-15.30 
Arrangör: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism   

Religiös extremism har blivit mer påtaglig på senare tid – i Sverige handlar det främst om extremism i islams namn. Trossamfund och andra religiösa org nämns som en viktig nyckel i det förebyggande arbetet. Men hur går det arbetet? Når offentliga aktörer och trossamfund fram till varandra?

Medverkande: 
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Salahuddin Barakat, Imam, Islamakademin
Fredrik Sieradski, Judiska församlingen Malmö
Örjan Wallin, Handläggare, Nämnden för statligt stöd till Trossamfund
Anders Ackfeldt, Islamolog, Lunds universitet
Nedjma Chaouche, (Moderator)

Torsdag 6 juli 2017

Frihet, jämlikhet och reformation  

Visby S:ta Maria domkyrkan
10.00-11.00

Svenskarna beskrivs ibland som det "gudlösa folket" i världens mest sekulariserade land. Men varför lever vi som vi gör? Hur blev vi "världens modernaste folk"?

Medverkande:
Per Svensson, Kulturjournalist, författare, Sydsvenska Dagbladet
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Dag Tuvelius, Journalist, samtalsledare, Svenska kyrkan

Den perfekta människan? Inte längre science fiction

Strandvägen 4
11.15-12.00
Arrangör: Dagens Nyheter och Bayer

Med genteknik, digitalisering och bättre näring är den perfekta människan och det eviga livet inom räckhåll. Hur närmar vi oss det? Vill vi komma dit? Vilka får tillgång? Var går de etiska gränserna för DNA-tekniken?

Medverkande:
Niklas Ekdal, Moderator
Anders Lönnberg, Regeringens Life science samordnare
Fredrik Lanner, Forskare, Karolinska institutet
Antje Jackelén, Ärkebiskop
Hannes Sjöblad, Futurist och biohacker, grundare av bionyfiken och ambassadör för Singularity University

Heta stolen: Hör religion och politik ihop? Intervju på Dagens Samhälles scen

Cramérgatan, H305
13.00-13.15 
Arrangör: Dagens Samhälle  

Hur politisk får Svenska Kyrkan vara? Kan protesten mot asylpolitiken stöta bort människor med annan uppfattning? Och varför behövs kristna skolor?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Johan Delby, Reporter, Dagens Samhälle 

Medverkar i ”Studio Ett” i P1     

Sveriges Radios Almedalsscen
17.00-17.45
Ämne: Vilken roll spelar värderingsfrågor i dagens debatt?

Heta stolen: Om flyktingar i världen och deras tillgång till skydd

Hamnplan, H227  
18.00-18.45 
Arrangör: Amnesty International   

Vilka skyldigheter har vi gentemot människor på flykt? Hur är det juridiskt och moraliskt möjligt att stoppa flyktingar i ex Libyen och Turkiet?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Madelaine Seidlitz, Ansvarig flykting-och migrationsfrågor, Amnesty International 

Kvällsprogram med Niklas Svensson, Expressen – livesänds på Facebook 

Kl. 21.00-21.30

Ämne: Sammanfattar dagen och blickar framåt    

Övriga gäster:
Sofia Arkelsten och Carl Schlyter