Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sverige i världen 2017

Internationella seminarier och arrangemang i samverkan.

Onsdag 5 juli 2017

Var går gränsen för att stoppa människor på flykt?

Sverige i världen, Donnersgatan 6
15.00-15.45

År 2015 sökte nästan 1,3 miljoner människor asyl i EU:s medlemsstater. EU-kommissionen agerade genom en överenskommelse som innebar att de människor som kom till Grekland från Turkiet skulle skickas tillbaka dit. En överenskommelse som mött hård kritik från kyrkor och övriga civilsamhället samt i Europa parlamentet. Detta till trots, har EU slutit ett antal nya migrationspolitiska överenskommelser med länder i Afrika och Mellanöstern. Däribland Libyen, ett land som idag beskrivs som en failed state och där det rapporteras om återkommande övergrepp på migranter och människor på flykt.

Detta väcker frågor. Var går gränsen för att stoppa människor att ta sig till Europa? Vad blir konsekvenserna när biståndet i allt större utsträckning går mot att uppfylla kortsiktiga migrationspolitiska mål istället för att bidra till långsiktig fattigdomsbekämpning?

Seminariet genomförs i samverkan med IM, Individuell människohjälp

Medverkande:
Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Alice Petrén, Utrikeskorrespondent, Sverige Radio
Henrik Fröjmark, Policyrådgivare, Individuell Människohjälp
Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan 

Torsdag 6 juli 2017

Det minskande demokratiska utrymmet och rätten att vara fri att förändra

Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
13:15 - 14:00

Både lokalt och globalt förekommer en trend av ett alltmer åtstramat demokratiskt utrymme för civilsamhället. Detta påverkar människors möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda så att de kan bidra till förändring. #Friattförändra är en insats för att belysa detta samhällsproblem

Medverkande:
Cecilia Hage, Handläggare för engagemang, Svenska kyrkans internationella arbete
Emil Olsenmyr, Projektkommunikatör, Svenska kyrkans internationella arbete

Läs mer om seminariet här

från säkerhetsrådet till kundvagnen - handla med israel - inte med bosättningar

Sverige i världen, Donnersgatan 6
15.00-15.45

I december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som fördömer all israelisk bosättningsaktivitet på ockuperad palestinsk mark. Resolutionen uppmanar också till differentiering: medlemsstaterna måste skilja mellan den internationellt erkända staten Israel och bosättningarna på ockuperad mark.

Sedan november 2015 finns ett EU-regelverk som ålägger medlemsstaterna att införa ursprungsmärkning av israeliska varor. Konsumenten har rätt att veta om en vara är producerad inom staten Israels gränser eller i en bosättning. Hur lever Sverige upp till FN-resolutionen och EU:s regelverk? Och hur kan handeln bistå konsumenterna att handla folkrättsligt?

Medverkande:
Pernilla Stålhammar, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Jakob König, Projektledare, Sveriges Konsumenter
Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan

Concord sverige

Svenska kyrkans internationella arbete är medarrangör till fyra seminarier som Concord Sverige arrangerar.

Läs mer här.

Fri att förändra – en engagerande utställning

#Friattförändra är en kampanj som handlar om människors möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda, så att de kan bidra till förändring både lokalt och globalt. Bakgrunden är ett alltmer åtstramade demokratiskt utrymme, shrinking space, som civilsamhället upplever i flera länder.  

 

Kampanjen presenterar tre aktivister som gör skillnad som Changemakers. Aktivisterna får stöd genom Svenska kyrkans internationella arbete och presenteras i kortare filmer där vi får inblick i deras engagemang och liv, samt deras tankar om hur förändring skapas.

 

I montern på Sverige i världen kan besökare designa en ekologisk och fairtrademärkt tygpåse med vad just de vill förändra i världen. De kan vara delaktiga i både budskap och design då texten målas på tygpåsarna på plats av en graffitiartist. Tygpåsen fylls sedan med information om vikten av ett starkt civilsamhälle och engagemang lokalt och globalt.