Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans seminarier 2017

Svenska kyrkans seminarier under Almedalsveckan 2017.

Måndag 3 juli 2017 

Flyktingsituationen i backspegeln – vad berättar vi om 50 år?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
14.00-15.00

Hur kommer vi att betrakta, beskriva och tolka det som skedde hösten 2015 och åren därefter om 50 år? Vilka mönster kommer vi att se? Vilka val gjordes och vilka val gjordes inte? Ett samtal bortom dagspolitiken utifrån den aktuella flyktingsituationen i Sverige, Europa och i världen.

Medverkande:
Göran Rosenberg, Författare
Lisa Pelling, Utredningschef, Tankesmedjan Arena Idé
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister
Soledad Piñero Misa, moderator

Tisdag 4 juli 2017

Hur kan Sverige bidra till att skydda den religiösa mosaiken i Irak och Syrien?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
09:00-10:00

Krigen i Syrien och Irak har orsakat stort lidande och religiösa minoriteter är särskilt drabbade. Vilken roll kan Sverige spela i att säkra skyddet för minoriteter så att Mellanösterns mosaik och etiska mångfald kan bestå?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Jan Henningsson, Arabist och f.d. diplomat
Cecilia Uddén, Korrespondent, samtalsledare, Sveriges Radio

The Role of Religion in Conflict and Peace Building. Cyprus – a Story of Hope

Biskopsgården, Biskopsgatan
10:00 - 11:30

When the Cyprus conflict started in 1963, the Christian and Muslim leaders stop talking to each other and became part of the seperation. The Swedish Initiative Religious Track brought them together in 2009, and today they are contributing to the Peace Process. Can other conflicts learn from this?

Medverkande:
Porfyrios, Bishop, Church of Cyprus
Shakir Almendar, Imam, Muftiate of Cyprus
Salpy Eskidjian, Executive Coordinator, Religious Track of the Cyprus Peace Process
Mohammad Abou Zaid, Judge, Saida Islamic Court
Zahra Langhi, Dr, Libyan Women for Peace
Sven-Bernhard Fast, Bishop, Diocese of Visby
Peter Weiderud, Director, Swedish Institute Alexandria
Isak Svensson, Professor, Uppsala University, PCS

DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR OCH MEDMÄNSKLIGHET – EN SAMHÄLLSKRAFT MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
11:00 - 11:45
Arrangör: Västerås stift

Hur stärks demokratiska grundvärderingar och medmänsklighet? Vilken roll har civilsamhälle och trossamfund i arbetet för tolerans och medmänsklighet i det lokala sammanhanget? Hur kan vi tillsammans stärka arbetet för demokrati och tillit? Hur kan medmänsklighet bli en samhällskraft?

Medverkande:
Anna Hed, Ordförande i kommunstyrelse och kyrkofullmäktige i Mora Kommun
Markus Hjelm, Utvecklare, Borlänge kommun
Josefin Bergström, Projektsamordnare, Borlänge kommun
Anton Alsander, Projektmedarbetare, Forum
Petter Karlsson, Präst, stiftsadjunkt, Svenska kyrkan
Anna Ardin, Moderator, Forum

Från kulturarvspolitik till kulturarvspraktik?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
13:30 - 14:30

Hur kan ett offensivt arbete med det kyrkliga kulturarvet bidra till att de samhälleliga målen för kulturarvsarbetet nås? I den nya kulturarvspropositionen, Kulturarvspolitik, presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag för framtidens kulturarvsarbete.

Medverkande:
Fredrik Linder, Enhetschef, Kulturdepartementet
Gunilla Stenberg, Chef, Hälsinglands museum
Jan Bonander, Kyrkoherde, Svenska kyrkan
Maja Hagerman, journalist och författare
Markus Dahlberg, Enhetschef, samtalsledare, Svenska kyrkan

Onsdag 5 juli 2017

frukostseminarium i församlingshuset: Det är inte svårt att samverka, men vem tar ansvaret nu? 

Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2
09:00 - 10:00
Arrangör: Svenska kyrkan och SKL 

Sverige fick på kort tid ta emot många flyktingar. Det visade sig inte så svårt att samverka. Men vad händer nu? Vad är det som brister? Hur mäter vi integration och effektiviserar samverkan?

Medverkande:
Pia McAleenan, Projektledare, Förnyelselabbet Stiftelsen Svensk Industridesign
Per-Arne Andersson, Direktör/avdelningschef avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKL
Henrik Törnqvist, Kyrkoherde, ordförande Framtiden Bor Hos Oss, Svenska kyrkan
Ayda Moayedzadeh, Integrationsstrateg, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Maria Kjellsdotter Rydinger, Samtalsledare, präst Fryshuset, Svenska kyrkan
Martin Olauzon, Särskild utredare i Mottagandeutredningen, SKL

Den politiserade kyrkan? – om uppdrag för världen eller andra agendor?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
10:00 - 11:00

Ett samtal i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi. Hur kan begreppet politik förstås utifrån olika kontexter? Vad skiljer politik från andra engagemang och rörelser med åsikter? Är kyrkan politiserad och vad betyder i så fall detta?

Medverkande:
Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad
Ulf Bjereld, Professor i Statsvetenskap, Tro och solidaritet
Anders Ekhem, Präst, Svenska kyrkan
Bengt Kristensson Uggla, Professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi
Wanja Lundby-Wedin, 1:a vice ordförande, Svenska kyrkan
Dag Tuvelius, Journalist, samtalsledare, Svenska kyrkan

Upplevelsevandring i domkyrkan: Från ton till tanke – om kyrkomusiken och det immateriella kulturarvet

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
11:30 - 12:30

Kulturarvet tillhör alla. Vi människor behöver förstå vilka vi är och varifrån vi kommer. Det ljudande kulturarvet står i centrum och genom musikens universella språk förflyttar vi oss fram genom tiden, förstår hur förändringarna i rummet, i politiken och riten avspeglas i det vi hör.

Medverkande:
Claes Holmgren, Domkyrkoorganist, Visby domkyrkoförsamling
Medarbetare, Kyrkokansliet i Uppsala, Svenska kyrkan

Busseminarium på Gotland: Hur kan kulturarvet omhändertas, användas, utvecklas och göras levande?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
13:00 - 13:30

Med utgångspunkt i hur det kyrkliga kulturarvet vårdas och underhålls, bl. a. genom den statliga kyrkoantikvariska ersättningen, diskuteras frågan om hur kyrkorna används och hur de skulle kunna användas. Efter seminariet i domkyrkan följer en bussresa i seminarieform på Gotland fram till cirka 17. Föranmälan krävs.

Medverkande:
Rebecka Svensson, Stiftsantikvarie, Visby stift
Martina Åkesson Wollbo, Kyrkoherde, Visby stift
Henrik Lindblad, kulturarvsstrateg, Svenska kyrkan
Mikael Karlsson Aili, Handläggare kulturarvsfrågor, Svenska kyrkan
Lars Bäckman, Kommunikatör, Visby stift

To plant an olive tree also when oppression is harsh?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
18:00 - 18:45
Arrangör: Visby domkyrkoförsamling, Kairos Palestina nätverket i Sverige

The seminar brings together a divers group of people who reflect on what makes the experience of hope possible. We will reflect on how change and a just peace is possible for Israel and Palestine.

Medverkande:
Nidal Abu Zuluf, Ledare, Kairos Palestine, YMCA/YWCA, Joint Advocacy Initiative
Benjamin Gerber, Församlingspedagog, Judiska församlingen i Göteborg
Gideon Levy, Journalist och Olof Palme pristagare, Haaretz
Catrin Ormestad, Författare och journalist
Anna Karin Hammar, Präst, samtalsledare, Svenska kyrkan

Midnattsvandring i domkyrkan: Kulturarvet – spår och berättelser från tidigare generationer

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
23:30 - 00:30

Det kyrkliga kulturarvet är allas. Det präglas av lokala, nationella och internationella visioner, traditioner och ideal. Kyrkobyggnaden, utsmyckningarna och de liturgiska föremålen har förändrats över tid och vi reflekterar hur varje epok har satt och kommer att sätta sin prägel. I ett nedsläckt kyrkorum får vi ta del av några av de historier och skeenden som berättas och återberättas inom dess murar.

Medverkande:
Charlotte Wells, Handläggar för kulturfrågor, Svenska kyrkan
Mikael Karlsson Aili, Handläggare för kulturarvsfrågor, Svenska kyrkan

Torsdag 6 juli 2017

Frukostseminarium i församlingshuset: Hur kan sociala innovationer motverka utanförskap och segregation?

Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2
09:00 - 10:00
Arrangör: Stockholms stift

Integration är svårt att mäta och när är en person integrerad? Vilka byggstenar finns i integrationsprocessen? Hur kan olika typer av sociala innovationer skapa integration och ett inkluderande samhälle?

Medverkande:
Daniela Andreoli, Projektledare välfärdsfrågor, Svenska kyrkan, Göteborgs stift
Erika Augustinsson, Kommunikatör - Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola
Ayda Moayedzadeh, Integrationsstrateg, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Cecilia Nahnfeldt, Forskningschef, Svenska kyrkan
Per Lejoneke Samhällsentreprenör, 2Tango
Maria Kjellsdotter Rydinger, Samtalsledare, präst Fryshuset, Svenska kyrkan

Frihet, jämlikhet och reformation!

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
10:00 - 11:00

Svenskarna beskrivs ibland som det "gudlösa folket" i världens mest sekulariserade land. Men varför lever vi som vi gör? Hur blev vi "världens modernaste folk"? Ett svar är Martin Luther. Få länder har formats så starkt av reformationens idéer.

Medverkande:
Per Svensson, Kulturjournalist, författare, Sydsvenska Dagbladet
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Dag Tuvelius, Journalist, samtalsledare, Svenska kyrkan
Bengt Kristensson Uggla, Författare, professor i filosofi. kultur och företagsledning, Åbo universitet

Upplevelsevandring i domkyrkan: Nya perspektiv på kulturarvet i praktiken

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12:00 - 13:00

Kulturarvet består inte enbart av det materiella, såsom byggnader och föremål, utan också av det immateriella, såsom traditioner, riter, hantverk, symboler och berättelser. Vi som lever nu, hur påverkar vi kulturarvet genom att skapa och omskapa det? Hur bevarar, brukar och berättar vi om det? Under seminariet promenerar vi utomhus runt Visby domkyrka. Vid regn ta med paraply.

Medverkande:
Medarbetare, Gotlands museum
Medarbetare, Kyrkokansliet i Uppsala, Svenska kyrkan

FRÅN SÄKERHETSRÅDET TILL KUNDVAGNEN - HANDLA MED ISRAEL - INTE MED BOSÄTTNINGAR

Sverige i världen, Donnersgatan 6
15.00-15.45

I december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som fördömer all israelisk bosättningsaktivitet på ockuperad palestinsk mark. Resolutionen uppmanar också till differentiering: medlemsstaterna måste skilja mellan den internationellt erkända staten Israel och bosättningarna på ockuperad mark.

Sedan november 2015 finns ett EU-regelverk som ålägger medlemsstaterna att införa ursprungsmärkning av israeliska varor. Konsumenten har rätt att veta om en vara är producerad inom staten Israels gränser eller i en bosättning. Hur lever Sverige upp till FN-resolutionen och EU:s regelverk? Och hur kan handeln bistå konsumenterna att handla folkrättsligt?

Medverkande:
Pernilla Stålhammar, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Jakob König, Projektledare, Sveriges Konsumenter
Anders Persson, Postdoc i Statsvetenskap, Lunds universitet
Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan

Fredag 7 juli 2017

KULTURARVSROCKKONSERT I DOMKYRKAN: ROCK I KATEDRALEN?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
20:00 - 21:30

Vilka möjligheter finns i kyrkorummet? Om vi ökar användningsområdena av våra undernyttjande kyrkor, vad gör det för kulturarvet? Var går gränsen för användningen? Är all musik okej att framföra i en kyrka? Seminariet övergår i en cirka timmes konsert.

Medverkande:
Loney Dear: Emil Svanängen, Klabbe Hörngren, 
Karaj Adeem, svenskt/syriskt band
Henrik Lindblad, Kulturarvsstrateg, Svenska kyrkan