Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans seminarier 2016

Här nedan finns Svenska kyrkans seminarier under Almedalsveckan 2016.

Tisdag 5 JULI 2016 13:00 - 14:00

Endast en sekulär stat kan försvara Gud

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Om religion och utveckling i en tid där förståelsen av religionens roll i samhället är begränsad och förenklade resonemang om religiösa utövare ökar. Om risk för polarisering och fragmentering. Föreställningar om sekularisering, religion och global utveckling utmanas.

I de globala målen och Agenda 2030 krävs samverkan i ett globalt partnerskap. Då behövs ökad förståelse och en problematisering av religionernas roll i utvecklingspolitiken, likaså en distinktion mellan sekulär stat och ett sekulärt samhälle. Är en sekulär stat garanten för religions- och övertygelsefrihet och demokrati? Vilka farhågor finns i att involvera och inkludera religiösa aktörer i utvecklingspolitiken? Vilka ansvarstaganden behövs från stat, beslutsfattare, religiösa aktörer och journalister för en hållbar, effektiv och positiv förändring för människor som lever i fattigdom och utsatthet?

Medverkande:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan. 
Gunilla Hallonsten, chef internationella arbetet, Svenska kyrkan. 
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, ledamot av utrikesutskottet, Moderaterna.
Marie Demker, professor i statsvetenskap.
Samtalsledare:
Ulrika Knutson, journalist, författare.

Onsdag 6 juli 13:45 - 14:45

Den krackelerade välfärdsstaten?

Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Många upplever utsatthet, ensamhet, tomhet och meningslöshet. Hur kan meningsfullhet vara politiskt? Samhällsutmaningar utifrån ett existensperspektiv. Hur ser välfärdskontraktet ut idag ur ett samhälls- och existensperspektiv?

Om individualismens frigörande kraft och tillika förbannelse. Hur ska vi möta myndighetsblivandets baksidor i vår tid? Vad har kyrkan för del i det existentiella tomrum som vuxit sig starkt i vårt land? Vad innebär det för ett samhälle att inte ha någon relation till grannarna i trapphuset? Hur kan ett samhälle med mångfald utvecklas hållbart om kontakten mellan människor uteblir? Vad händer med ansvarskänslan? Spelar religionen en roll? Räcker ordet tolerans, eller behöver en ny människosyn växa fram?

Medverkande:
Helle Klein, präst och chefredaktör, Dagens arbete.
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.
Anders Ekhem, kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö, Svenska kyrkan.
Pia Kinhult, tidigare regionråd, regionstyrelsens ordförande Region Skåne.
Wanja Lundby Wedin, 1:a vice ordförande i kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan.
Samtalsledare:
Albin Tanke, präst. 

Torsdag 7 JULI 2016 9.30-10.30

Vart är världens "modernaste" land på väg?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Om förändringar och värderingar. Om hur vi påverkas av mötet med varandra. Sverige är format av arvet från reformationen. Vår syn på staten, jämlikhet och att alla är myndiga medborgare och viljan att ifrågasätta, allt har rötter tillbaka till 1500-talet. Vilka värderingar styr idag? Vart vill vi?

Hur har arvet efter reformationen format oss som individer och samhälle? Och vad påverkar oss idag? Har det betydelse för våra vägval? Vilka värderingar och värden vi väljer att värna om? Vilken betydelse har arvet i ett mångkulturellt samhälle där vi bär på erfarenheter från olika traditioner?

Medverkande:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.
Per Svensson, journalist, Sydsvenskan. 
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning.
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. 
Samtalsledare:
Dag Tuvelius, journalist, präst.

ALMEDALSKALENDARIET

Hela programmet finns på Almedalsveckans webbplats.

Där går det att söka bland annat på datum och fritext.