Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster och konserter i Almedalen 2016

Välkomna till temagudstjänster under Almedalsveckan. I ord, ton, samtal och bön utforskar vi hur Guds existens påverkar oss människor till att skapa ett gott samhälle.

Söndag 3 juli kl 10.00

Inledning vid Svenska kyrkans tält på hamnplanen i Visby

Inledning av Almedalsveckan med procession till Visby S:ta Maria domkyrka. Biskopen lyser traditionell marknadsfrid över veckan och uppmuntrar till att politikertal, seminarier, samtal och debatter präglas av alla människors lika rättigheter och värde.
Medverkande: Biskop Sven-Bernhard Fast, Visby stift. Domprost Mats Hermansson, Visby domkyrkoförsamling. Gospelkören Gudskelov. 

Söndag 3 juli kl 11.00 - 12.00

Högmässa i S:ta Maria domkyrka, visby

Frid, en förutsättning för hållbar samhällsutveckling?

Är Guds frid en förutsättning för ett hållbart samhälle? Eller är det samhällsengagemanget som ger frid?

Medverkande:
Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift.

Mats Hermansson, domprost i Visby domkyrkoförsamling.

Kören: Gudskelov

Onsdag 6 juli 24.00 - 01.00

Midnattsmässa I S:TA MARIA DOMKYRKA, VISBY

Tema: Kyrkan mitt i byn? Vad betyder det?

Flyktingmottangandet bör ske utifrån alla människors okränkbara värde. Vad betyder tro, bön och handling i ett Sverigesom alltmer drar isär? Kan kyrkan vara en samlande kraft?

Medverkande:
Antje Jackélen, ärkebiskop.
Mats Hermansson, domprost i Visby domkyrkoförsamling.

Torsdag 7 juli 22.00 - 23.00

Musik & männiksor – om flyktingars liv och flykt

Musikgruppen Musikmakarna från Örnsköldsvik framför nyskrivna låtar baserade på intervjuer med flyktingar. Vilket liv har människor på flykt levt innan de anlänt till Sverige? Hur har deras färd sett ut? Hur ser deras liv ut just nu?

Medverkande:
Musikmakarna från Örnsköldsvik

Här hitta du fler gudstjänster och konserter i Visby S:ta Maria domkyrka.

Visby domkyrkas webb