Meny

Svenska kyrkans seminarier

Vi håller ett antal seminarier och samtal under veckan i Almedalen. Här hittar du våra seminarier och några exempel på andras arrangemang där någon från Svenska kyrkan medverkar.

Söndag 30 juni

INLEDNINGSCEREMONI – Hur kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Donners Plats
10.00–10.30

Mer om inledningsceremonin

Inledningsgudstjänst – Vad innebär trossamfundens röst i samhället?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
11.00–12.15

Mer om inledningsgudstjänsten

Måndag 1 juli

Dagens eftertanke - lunchbön med domprost Mats Hermansson

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Mer om dagens eftertanke

Seminariet Hur vårdar och värnar vi vårt levande kyrkliga kulturarv? med efterföljande kulturarvsvandring

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 (samling utanför entrén)
13.00-13.30

Seminariet äger rum utanför domkyrkan och rymmer frågor om kyrkans kulturarv, från medeltida ruiner till en levande församling. Efter seminariet vid domkyrkan görs en kulturarvsvandring i domkyrkans kvarter där vi får ta del av kunskap om bland annat ruiner, kyrkor och biskopsgården.

Vandringen efter seminariet tar ungefär en timme.

Medverkande

 • Lars Bäckman, kommunikatör, Svenska kyrkan
 • Sofie Olsson Dahl, handläggare för kulturarvsfrågor, Svenska kyrkan

Mer om seminariet och kulturarvsvandringen på Almedalsveckans webbplats

Bryr sig inte unga män om omvärlden?

Ideella trädgården
15.30

Är unga mäns engagemang för globala frågor svalare än unga kvinnors? Det beskrivs ofta så. Om det finns en underrepresentation, är detta då ett problem? Och vad kan i så fall göras för att påverka den rådande situationen?

Medverkande

 • Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
 • Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM
 • Maria Alsander, Volontärbyrån
 • Kent Wisti, bildkonstnär, satiriker och präst, Svenska kyrkan
 • Emelie Weski, vice ordförande, LSU
 • Tinde Carlbrand, engagemangschef och samtalsledare, Act Svenska kyrkan

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Mer om seminariet ”Bryr sig inte unga män om omvärlden?” på Almedalsveckans webbplats

Vilka intressen ska styra EU:s bistånd?

Sverige i världen-scenen
16.00

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Tisdag den 2 juli

Klimatanpassning – på vems villkor?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
09.30–10.15

Vad händer när det blir målkonflikter i klimatanpassningsarbetet? Vad krävs för en livskraftig och hållbar renskötsel som klarar klimatutmaningarna?

Klimatförändringarnas konsekvenser är redan ett faktum för renskötseln och samernas livsvillkor i Sápmi. En rad klimatanpassningsåtgärder krävs nu för att rennäringen och den samiska kulturen ska kunna överleva. Bland annat görs stora satsningar på utbyggnaden av grön el samtidigt som det kan påverka renskötselns förutsättningar negativt.

Medverkande:

 • Ingrid Inga, ordförande, Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Per-Olof Nutti, styrelseordförande, Sametinget
 • Sanna Vannar, ordförande, Sáminuorra
 • Kristoffer Morén, nyhetschef och samtalsledare, Kyrkans tidning

Arrangör: Svenska kyrkan, Sametinget, Svenska samernas riksorganisation, Ungdomsförbundet Sáminuorra

Mer om seminariet ”Klimatanpassning – på vems villkor?” på Almedalsveckans webbplats  

Dagens eftertanke – lunchbön med biskop Johan Tyrberg

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Mer om dagens eftertanke

AI-etik – när maskinen själv får välja?

RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1
12.30-13.00

Medverkande från Svenska kyrkan: Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Snäll har ett namn – om betydelsen av snälla människor

13.00–13.45
S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Vilken betydelse har mötet med "snälla" människor i unga år? Vilken betydelse får det för unga människor att vara en del av en "snälla" miljöer? Vilken innebörd lägger vi i ordet "snällhet?

Många av oss bär på berättelser om möten i unga år med människor som varit "snälla". Människor vars namn inte glömts bort och vars betydelse blivit avgörande för resten av livet. I seminariet reflekteras kring betydelsen av "snälla" människor och "snälla" miljöer, där unga människor kan inspireras, möta motstånd, växa och utvecklas. Människor och miljöer som bidrar till andra människors livsmod och framtidstro. Om innebörden av "snällhet" på riktigt.

Medverkande:

 • Kent Wisti, serietecknare och präst, Svenska kyrkan
 • Linn Englund, projektledare och kurator, Maskrosbarn
 • Olle Jernberg, studerande, Västerås
 • Jonas Eek, samtalsledare och präst, Kyrkans tidning

Mer om seminariet ”Snäll har ett namn – om betydelsen av snälla människor” på Almedalsveckans webbplats  

Vad händer med vårt demokratiska samtal?

15.00–16.00
S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Det finns en oro i Sverige för att demokratin är hotad. Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna för demokratin i en snabb föränderlig värld? Hur bemöter vi näthat, propaganda och desinformation? Och hur kan demokratin stärkas och utvecklas i framtiden?

Medverkande:

 • Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
 • Carl Heath, särskild utredare för att värna det demokratiska samhället
 • Antje Jackélen, ärkebiskop
 • Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år
 • Rosaline Marbinah, demokratiambassadör, ordförande LSU, samtalsledare

Arrangör: Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Mer om seminariet ”Vad händer med vårt demokratiska samtal?” på Almedalsveckans webbplats

Existentiell hälsa – såväl nutidens som framtidens stora utmaning

Helge Ands kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G
16.00-16.50

Medverkande från Svenska kyrkan: Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift

Arrangörer: Länsförsäkringar Gotland, Region Gotland, Region Stockholm, Rise, itch, Svenska kyrkan, Dark Matter Labs, Linkura, Digitalwell arena, 29k, Blue Call, Ekskäret, Hälsans natur, Länsförsäkringar Uppsala, Länsförsäkringar Östgöta, Mimerse, Region Östergötland, Understand, Viable Cities, Yoga institutet, Mindler

Onsdag 3 juli

Varför mår fullt friska människor inte bra?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
09.00-09.30

Forskare talar ofta om existentiell hälsa vid sidan om hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Trots detta saknas de existentiella perspektiven helt i det svenska folkhälsoarbetet. Hur kan det uppvärderas och vilken roll kan civilsamhällets aktörer spela för en god existentiell folkhälsa?

Medverkande

 • Lena Hallengren, socialminister
 • Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, Svenska kyrkan
 • Brita Häll, journalist och samtalsledare, Kyrkans tidning

Mer om seminariet ”Varför mår fullt friska människor inte bra?” på Almedalsveckans webbplats

TRÄFFPUNKT KLIMAT – VILKA STEG VILL DU TA FÖR ATT MINSKA KLIMATAVTRYCKET?

Direkt utanför Österport vid Svenska kyrkans vattentält.
10.00– cirka14.30

Vad gör jag för att leva ett mer hållbart liv? Hur gör andra för att minska sitt klimatavtryck i vår värld? Har kyrkan ett särskilt ansvar för att förmedla hopp i tider av stora utmaningar?

Vid Träffpunkt Klimat delar vi erfarenheter och idéer för ett hållbarare liv. Människa till människa delar tankar kring uthållighet och minskat klimatavtryck. Samtal om sol och vatten, slow fashion, klimatfasta, pilgrimsvandring med mera. Här samlas också våra klimatvandrare kl. 10.15 (nästa anhalt Bro kyrka kl. 11.15).

Arrangör: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Mer om seminariet ”Steg på vägen – vems är ansvaret att förändra klimatet?” på Almedalsveckans webbplats 

STEG PÅ VÄGEN – VEMS ÄR ANSVARET ATT FÖRÄNDRA KLIMATET?

Direkt utanför Österport vid Svenska kyrkans vattentält.
10.15–10.35

Har kyrkan ett särskilt ansvar att tala om de existentiella dimensionerna och förmedla hopp i tider av stora utmaningar? Är ansvaret allas eller var och ens? Vad händer om vi utgår från det starkt symboliska-att låta ett steg följas av nästa - bli startpunkten för förändring i nuvarande levnadssätt?

Efter evenemanget kan du följa med på en klimatvandring med inspiration från pilgrimsvandringens traditioner om rörelse och vilja till förändring. Kan en klimatvandring förändra vårt sätt att leva? Vilka steg behöver tas när orden tryter och det behövs handling? Ställ frågorna och sök svaren tillsammans med tre medvandrare Varför går jag? Mitt avtryck? Om att bära ansvar. Om vi inte lyckas. Om att bära hopp. Mitt/ditt nästa steg...

Åter på plats vid 14.30 för fortsatta samtal kl 15 (domkyrkan) i den avslutande delen. Det går att ansluta vid Bro kyrka klockan 11.15. Ingen föranmälan behövs. Ta med det du vill äta och dricka under dagen. Vi vandrar på delar av pilgrimsleden S:t Olavsleden.

Praktisk information om vandringen på equmeniakyrkan.se

Medverkande:

 • Stefan Edman, medvandrare, biolog, författare
 • Dag Tuvelius, medvandrare, präst, kommunikatör, Svenska kyrkan
 • Karin Wiborn, medvandrare, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
 • Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga

Arrangör: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Mer om seminariet ”Steg på vägen – vems är ansvaret att förändra klimatet?” på Almedalsveckans webbplats  

Vad händer när entreprenören möter diakonen?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
11.00–11.45

Idéburen innovation handlar om nya samverkansformer för att hitta lösningar för komplexa samhällsutmaningar. Hur kan olika samhällskrafter - offentliga aktörer, föreningar, församlingar och näringsliv - samverka för att tillsammans leda människor till självförsörjning?

Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan prövar nya sätt att samverka för att hjälpa människor från att vara socialt utslagen till att bli anställningsbar. Seminariet lyfter framgångsfaktorer och svårigheter från samverkan i idéburen innovation med ekonomiskt stöd från Vinnova. I samtalet lyfts civilsamhällets förhållningssätt till staten i integrationsarbetet, samverkan eller komplettering? Förutsättningar, krav och konsekvenser? Konkreta modeller och erfarenhet från tre lokala samverkansarbeten. Om att utveckla och mäta deltagares sociala kompetens och yrkeskompetens samt om att göra skillnad på riktigt tillsammans och mäta samhällseffekten.

Medverkande:

 • Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, Svenska kyrkan
 • Ayda Moayedzadeh, handläggare för idéburen innovation, Svenska kyrkan
 • Per Lejoneke, konsult i projektpresentation
 • Robert Flognfeldt, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen
 • Brita Häll, journalist och moderator, Kyrkans tidning

Arrangör: Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen

Mer om seminariet ”Vad händer när entreprenören möter diakonen?” på Almedalsveckans webbplats  

Dagens eftertanke – lunchbön med biskop Fredrik Modéus

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05 - 12.30

Mer om dagens eftertanke 

Seminariet Hur vårdar och värnar vi vårt levande kyrkliga kulturarv? med efterföljande kulturarvsvandring

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2 (samling utanför entrén)
13.00-13.30

Seminariet äger rum utanför domkyrkan och rymmer frågor om kyrkans kulturarv, från medeltida ruiner till en levande församling. Efter seminariet vid domkyrkan görs en kulturarvsvandring i domkyrkans kvarter där vi får ta del av kunskap om bland annat ruiner, kyrkor och biskopsgården.

Vandringen efter seminariet tar ungefär en timme.

Medverkande

 • Lars Bäckman, kommunikatör, Svenska kyrkan
 • Sofie Olsson Dahl, handläggare för kulturarvsfrågor, Svenska kyrkan

Mer om seminariet och kulturarvsvandringen på Almedalsveckans webbplats

Vilka steg förändrar världen? Vad gör en klimatvandring för skillnad?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
15.00–15.45

Vems är ansvaret att tala om existentiella dimensioner och förmedla hopp i tider av stora utmaningar? Hur kan en klimatvandring, med inspiration från pilgrimsvandringens traditioner, vara startpunkten för personliga inre och yttre utmaningar rörande klimat, skapelse och ansvar?

När orden tryter och det behövs handling, vilka steg behöver tas då? Vad händer när vi tar vandringen till hjälp för att förändra vårt sätt att leva? Kan det starkt symboliska - att låta ett steg följas av nästa – vara startpunkten till förändring när vi nått vägs ände i nuvarande levnadssätt?

Medverkande:

 • Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Stefan Edman, biolog och författare
 • Dag Tuvelius, präst och kommunikatör, Svenska kyrkan
 • Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
 • Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga
 • Fredrik Modéus, moderator, biskop, Växjö stift

Arrangör: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Mer om seminariet ”Vilka steg förändrar världen? Vad gör en klimatvandring för skillnad?” på Almedalsveckans webbplats

Artificiell intelligens och religion - om det som är möjligt och det som är gott

Kunskapstriangeln, Hästgatan 13
16.15-17.15

Medverkande från Svenska kyrkan: Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift

Arrangör: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Svenska kyrkan

Bandbild på Deportees.
Deportees från Umeå. Bild: Elin Berge

Seminarium och konsert med Deportees: När vi låter musiken vara med, når vi längre då?

St:a Maria domkyrka, Västra kyrkogatan 2
23.45-23.55 (med efterföljande konsert till ca. 01.00)
Fri entré

Mer om konserten med Deportees

Torsdag 4 juli

Sexual rights are under attack - how do we mobilize together?

Donnersgatan 6, Sverige i världen-scenen
09.00–09.45

How can the feminist foreign policy be a tool to build bridges and retain the brave frontline for Sexuell och Reproductive Healt and Rights, SRHR issues? What can Sweden, civil society and the EU do to further mobilize a strong alliances and strengthen a diversity of voices?

A conservative backlash and shrinking civic space for actors working to realize SRHR and LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex) has been observed in many parts of the world and in many ways, among religious as well as secular organizations. Agreements on SRHR within the UN-system are being questioned by actors motivated by particular perspectives of nationalism or religion. Religious actors have much impact on these discussions, and engaging with a diversity of religious perspectives on these issues is essential. Mobilizing innovative partnerships and methods is needed to fill the global gap in a context of growing conservatism, polarization and roll-back on human rights.

Medverkande:

 • Björn Andersson, regional director, UNFPA
 • Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
 • Victoria Petitjean, programme manager, The Global Interfaith Network
 • Erik Lysén, director of international affairs, Act Church of Sweden

Arrangör: Act Svenska kyrkan, RFSU

Mer om seminariet ”How do we mobilize alliances, diplomacy and dialogue?” på Almedalsveckans webbplats  

Varmare planet – kyligare samhälle?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
09.30–10.15

Allt tyder på att klimatförändringarna kommer att leda till ökande konflikter, ekologisk kollaps och ekonomisk kris. Trots varningstecknen varit tydliga länge är det först under senare år som vi ser en växande kollektiv insikt om en förestående och radikal omvälvning av våra livsvillkor.

Utökad information om evenemangetKlimatkrisen måste mötas med konkreta motåtgärder. Men krisen är också etisk och existentiell och väcker olika och ofta sammanflätade reaktioner – förnekelse, vrede, uppgivenhet, rädsla och hopp. Religiösa riter och myter har traditionellt sett varit de arenor där känslor som dessa kollektivt har kunnat gestaltas, kanaliseras och transformeras till konstruktiva förhållningssätt och handlingar, det man kan kalla ”hopp”. Detta seminarium riktar fokus mot klimatkrisens existentiella dimensioner och kretsar kring frågor som hur (och om) religiösa aktörer kan bidra till att kanalisera uppgivenhet och rädsla. Kan den kristna traditionen bidra till att omtolka människans ansvar mot skapelsen? Kan teman i den kristna apokalyptiken nytolkas för att svara mot samtidens behov av berättelser som hoppingivande utan att vara förljugna? Kan vi i naturkatastrofers spår ana framväxten en uppfattning om naturen som en aktiv och nyckfull motpart till människan snarare än som hennes fogliga redskap?

Medverkande:

 • Anita Goldman, författare och journalist
 • Fredrik Modéus, biskop, Svenska kyrkan i Växjö stift
 • Mikael Kurkiala, omvärldsanalytiker, Svenska kyrkan
 • Ulrika Jonsson, moderator, Sensus studieförbund

Arrangör: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund

Mer om seminariet ”Varmare planet – kyligare samhälle?” på Almedalsveckans webbplats  

Är vi journalister hopplösa? Att berätta om världen i tider av kris och konflikt

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
10.45–11.20

Hur kan vi journalister berätta vad som är sant och hur utmaningarna ser ut, utan att våra läsare och tittare förlorar hoppet och viljan att agera. Och är det journalistikens uppgift?

Ett samtal om journalistik och media i en tid när vår omvärld präglas av hot – från klimatkatastrofer till terrorism. Inte minst hos public service-företagen vinner constructive journalism mark. Ett minskat fokus på kris och konflikt till förmån för goda exempel och lösningar.

Medverkande:

 • Ingrid Törnqvist, utrikesredaktör, SVT
 • Inger Wallin, chefredaktör, Kyrkans tidning
 • Jenny Stiernstedt, reporter och redaktör, Di Hållbart näringsliv

Arrangör: Kyrkans tidning

Mer om seminariet ”Är vi journalister hopplösa? Att berätta om världen i tider av kris och konflikt” på Almedalsveckans webbplats  

STOPPPPP – är demokratin hotad?

Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
12.00-12.45

Populism, Protektionism, Patriarkatet, Polarisering och Post-Truth. Fem framtida utmaningar för både Svenska kyrkan och samhället i arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Vad hotar det demokratiska samhället? Hur växer mellanmänsklig tillit och respekt? Vad behövs för att STOPPPPP ska bli HOPP?

Medverkande

 • Antje Jackelén, ärkebiskop
 • Mina Dennert, journalist och grundare av #jagärhär
 • Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtinstitutet, upphovsman till Toleransprojektet
 • Maria Küchen, författare, kulturjournalist
 • Wanja Lundby Wedin, 1:a vice ordförande kyrkostyrelsen
 • Lisa Pelling, utredningschef Arena idé

Mer om seminariet ”STOPPPPP - Är demokratin hotad?” på Almedalsveckans webbplats

Dagens eftertanke – lunchbön med biskop Thomas Petersson

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Mer om dagens eftertanke 

Kan Europa vara sekulärt och mångreligiöst samtidigt?

B25, B27, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
14.00-14.55

Medverkande från Svenska kyrkan: Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor

Arrangör: Södertörns högskola

Mångfaldsparaden - en manifestation för medmänsklighet och demokrati

Strandvägen, Kulle H550
15.00

Medverkande från Svenska kyrkan: Antje Jackélen, ärkebiskop (m. fl.)

Arrangör: RFSL Gotland

Mer om mångfaldsparaden på Almedalsveckans webbplats

Kan tro och religion ge ett effektivare internationellt bistånd?

Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
15.00-16.00

Kyrkor och kyrkobaserade organisationer är stora biståndsaktörer. Skiljer sig deras humanitära bistånd och utvecklingssamarbete från sekulära organisationers? Är religiösa aktörer effektivare i vissa avseenden? Finns det särskilda risker, och hur hanterar man dem?

Medverkande

 • Erik Lysén, internationell chef, Act Svenska kyrkan
 • Andreas Henriksson, pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU
 • Josephine Sundqvist, programansvarig specialist, avdelningen för Partnerskap och Innovation, Sida
 • Anders Österberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Magnus Ek, riksdagsledamot, Centerpartiet

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Mer om seminariet ”Kan tro och religion ge ett effektivare internationellt bistånd?” på Almedalsveckans webbplats

Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
15.30-16.15

Arrangörer: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Kyrkans Unga och Sensus

Mer om seminariet ”Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst” på Almedalsveckans webbplats

Mingel för troende aktivister i Almedalen

Biskopsgatan 5, domprostens trädgård
16.30-18.30

Att vara troende och engagerad innebär många utmaningar i ett sekulärt samhälle. Hur kan personer med olika tro, tradition och bakgrund mötas och inspirera varandra till att använda tron som drivkraft till aktivism, engagemang och handling? Vilken roll spelar den personliga tron för viljan att engagera sig?

Arrangörer: Svenska Kyrkans Unga, Act Svenska kyrkan, Sensus, Svenska muslimer för fred och rättvisa

Anmäl dig till minglet på Facebook

Fredag 5 juli

Dagens eftertanke – lunchbön med biskop Thomas Petersson

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Mer om dagens eftertanke