Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Veckomässa & Bibelsamtal

Ett stilla möte

Välkommen till veckomässa och efterföljande Bibelsamtal i Kattarps kyrka varannan torsdag, jämna veckor. Start torsdag 19 september.

En enkel kvällsmässa kl 18.30 i kyrkan och därefter Bibelsamtal med en kopp kaffe utifrån kommande söndags tema och texter till senast kl 20.30 i Sockenstugan i Kattarp.

Alla samlingar är fristående och man kan välja enbart mässan eller Bibelsamtalet eller båda. Ingen anmälan. Kvällarna leds av Bertil Rubin.

Välkomna till en stund av stillhet och gemenskap.


Ett stilla möte 

Vi behöver mötesplatser där vi tillsammans kan möta varandra och Gud. Jesus har lovat att vara med oss och vara nära oss, när vi möts i Guds namn. Med brödet och vinet blir det tydligt – vi får del av allt det som Jesus står för.  I den enkla mässan kan vi tillsammans i med de stilla sångerna och i tystnaden möta Guds kärlek och omsorg.

Mitt i veckan får vi sammanfatta de dagar som gått, lämna över det som varit och det som ska komma, i Jesu händer. Vi får möta nya dagar tillsammans med honom.

Frågor? Kontakta Bertil Rubin, präst, tfn 042 - 16 70 04