Meny

Trädgårdsdiakoni

Vi tycker att vi i Allerums Pastorat har en fantastisk möjlighet att fylla tomrummet mellan psykiatrin och socialtjänsten i den miljö vi har för både kroppen och själen. Vi behöver inte skapa någon konstgjord artificiell miljö vilket är och har varit bristen i annan förekommande terapi.

Bakgrund
På initiativ från kyrkogårdsföreståndare Magnus Näsström och diakon Margareta Thomasson har Allerums pastorat sedan flera år tillbaka tagit emot personer som varit långtidssjukskrivna och/eller arbetslösa i rehabiliterande syfte. Detta har vi gjort utifrån intresse och kunnighet av rehabiliteringsfrågor men också eftersom vi som landsbygdsförsamling har en grön god miljö runt Allerums Kyrkby. Vår gamla kyrka och kyrkogårdsmiljö verkar lugnande, stärkande och läkande på de personer som rehabiliterar sig hos oss. Naturens läkande krafter på människan finns väl dokumenterad i olika sammanhang.
 
Syfte
Vi tycker att vi i Allerums Pastorat har en fantastisk möjlighet att fylla tomrummet mellan psykiatrin och socialtjänsten i den miljö vi har för både kroppen och själen. Vi behöver inte skapa någon konstgjord artificiell miljö vilket är och har varit bristen i annan förekommande terapi. De har även haft svårt att hitta ett helhetsperspektiv på behandlingen av utbrända därför det är en så komplex sjukdomsbild. Vi har alternativet och vill ge långtidssjukskrivna människor chansen att dra praktisk nytta av naturens läkande krafter i en fantastisk miljö där man finner ro och lugn. Våra kyrkogårdar har en enorm potential för rekreation och rehabilitering. Och används redan så av många besökare. Vår miljö i kyrkan behöver man inte ens prata om, den är stillhet och andlighet. Här får man överlämna sig och vila i själen. Vi har helheten i vår kyrka och religion som nu skulle kunna användas där den bäst behövs, hjälpa människor i existentiella livskriser och att kunna använda den breda, djupa och helhetstänkande erfarenhet som finns hos kyrkogårdspersonal, präster och diakoner tillsammans. Detta ger oss möjligheten till en helt ny och unik behandling av utbrända människor.
 
Upplägg
Rehabiliteringen skall ske i grupp med max 8 deltagare, 4 halvdagar, mån-ons samt fre 9.00-12.00 under 12 veckor med en successiv in och utslussning. Personalen i trädgårdsdiakoniprojektet kommer att arbeta med en metodik som stärker individens möjligheter och motivation att återgå till arbete, fungera i vardagen och hantera stress. Genom att engagera hela personalgruppen ges även möjlighet att lägga upp individuella handlingsplaner för respektive deltagare. Vi kan erbjuda trädgårdsarbete på kyrkogården, arbete i anslutning till kyrka, församlingshemmet och övriga lokaler. Detta kompletteras med stödjande och uppföljande samtal allt under kvalificerad handledning av berörd personal. För att få en evidensbaserad rehabilitering ska vi använda oss av ett utvärderingssystem lånat från lösningsfokuserad behandling och anpassa det till vår verksamhet. Detta är viktigt för både deltagare i programmet, personal och beställare av platsen så att de kan utvärdera behandlingen. Vi kan även erbjuda flerstegsprogram, som i ett slutskede innehåller en yrkespraktik där man får en erfarenhet och yrkeskunnande för att söka arbete på kyrkogård. Här finns också en koppling till arbetsmarknaden för kyrkogårdsvaktmästare som kommer att bli ett bristyrke när alla 40-talister börjar gå i pension.
Betydelse/Förväntade resultat
Naturen påverkar vår hälsa det vet vi idag efter många vetenskapliga forskningsrapporter. Naturen är medicin, en kraftkälla och en helande miljö. Trädgård och kyrkogårdsmiljö inbjuder till fysisk aktivitet, och ger rum för existentiella tankar. Kyrkogårdsarbete ger perspektiv på tiden. Det ger deltagarna en bättre förmåga att acceptera att saker tar tid. Kyrkan och andligheten fyller den tomhet som finns i nutidsmänniskan, ger oss lugn, ro och tillförsikt för att leva i en verklighet som kräver allt mer av människor i form av arbete, karriär, familj, fritid etc. De som deltagit i trädgårdsdiakoniprojektet skall kunna gå vidare i sin individuella rehabilitering.
 
Utdrag ur Monas berättelse
“Det höll inte och jag föll ner i diket i gyttjan på den väg som jag alltid har gått spikrakt fram.”
“...Nästa steg var att träffa en handledare på arbetsförmedlingen. Det var en lugn och behaglig person som inte såg farlig ut. Han ställde frågan ”vad vill du göra just nu?”. Jag hade ingen aning, jag som brukade ha en bra kontroll över mitt liv. Nu ifrågasattes
det vad jag ville göra just då. ”Trädgård sa jag.” För att jag älskar och vara i min egen trädgård, den har varit min räddning plus att där har min kreativa ådra fått utlopp. Hade jag inte haft den hade jag aldrig gått ut. Då kom han på var jag skulle passa att arbetsträna, på en kyrkogård. Men jag kommer från en ”icke kristen familj” sa jag. Han övertalade mig och vi åkte ut till Allerum och träffade kyrkvaktmästarchefen och en annan ur personalen. Jag var döds rädd men efter en stunds samtal med dessa två var all nervositet borta. Mycket av att en av personalen själv hade varit i min situation och jag kände att här skulle jag bliförstådd. Jag började arbeta 12 timmar fördelat på 3 dagar i veckan...”
“...Men att ta en grav i taget i min egen takt med inga krav på jag skulle vara duktig och prestera. När jag såg resultatet av en grav som jag gjort blev fin kände jag mig belåten. Jag gjorde nytta där fast jag inte behövde prestera...”
“Att vara på väg någonstans, och märka att
det räcker med detta, -Att vara på väg.”
“...Att få vara i Allerum och arbetsträna gjorde mig fysiskt stark och självförtroendet och självkänslan började sakta komma tillbaka. Att känna att man behövs, att jag klarar av att lära mig andra arbetsuppgifter som jag aldrig har gjort innan. Så dum i huvudet var jag ju inte. Denna värld var helt ny för mig. Jag trodde till exempel att jag aldrig skulle klara av att vistas med många människor i kyrkan när jag var ensam vaktmästare vid en gudstjänst. Det som varit viktigt för mig med min arbetsträning är att det har varit kravlöst att få arbeta i sin egen takt. Att få ha människor omkring mig som jag känner mig trygg med när jag gör misslyckanden…”
“...Att få vara ute varje dag är avstressande och skapar tid till funderingar. Jag har fått följa årstidsskiftningar med vad det innebär, färger och dofterna. Jag har aldrig varit en bra kyrkobesökare. Jag har inte vetat hur jag ska förhålla mig till kyrkan på grund av min icke kristliga uppväxt. Det enda jag har känt och tyckt är att kyrkor är vackra och att dom är en del av mitt kulturarv…”
“...Jag tycker kyrkan ska vara till för alla oavsett vilken tro
man har. Den är även till för mig och min tro.”
“Jag har rest mig upp står bredvid min sten tittar framåt vägen den är lite krokig men jag börjar gå sakta fram. Jag går fortfarande framåt med en del pauser antingen i gräset eller på en sten. När jag ser mig omkring ser jag att det finns folk omkring mig som jag känner och som ger mig en hjälpande hand när jag pausar för länge så att jag går vidare”