Skuggan av ett krucifix i taket i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Led mig i Välinge kyrka

Söndag 12 mars kl 17.

Midnattskören medverkar och sjunger bland annat Led mig Gud, Mörker är brist på ljus, Sänd ditt ljus och din sanning och The lord is my shepard. 

Eva André-Calvén leder kören och spelar även pianosolo. Kerstin Hesslefors Persson, präst.