Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation 2019-2020

Fundera över vem du är och vad du tror

Här finns all information du kan behöva inför konfirmationen! 
Sista anmälningsdag är passerad, men i mån av plats går det att anmäla sig fram till uppstarten 8 sep!
Kolla igenom grupperna och använd anmälningsformuläret nedan.
Har du frågor - ring eller skicka mejl så hör vi av oss.

En upplevelse jag inte vill vara utan...

Tidigare konfirmand

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, lekar, övningar, samtal, andakter och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Ett nytt sammanhang där man upptäcker nya vänner

Tidigare konfirmand

Sista anmälningsdag är passerad, men du kan fortfarande anmäla dig och hoppas på en plats. Du får en bekräftelse på att anmälan är mottagen.
I augusti får du besked via mejl om du fått plats, då skickas också ett informationsbrev ut.

Maxantal finns i grupperna. Företräde för den som bor i pastoratet.

För alla grupperna ingår det 6 gudstjänster per termin, vissa av dessa går vi på tillsammans vid våra träffar.

Här gör du din anmälan! Använd formuläret nedan.

För att kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera ovanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t ex lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Allerums pastorat, Allerums kyrkväg 3, 254 76 Allerum. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail till oss eller 042-16 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer info klicka på denna länk och läs mer om vårt GDPRarbete.