Foto: Anna Wiggberg

En julhälsning från Allerums pastorat

Här kan du se julhälsningen som film. Kyrkoherde Kerstin Hesslefors Persson talar och Midnattskören sjunger.

Julhälsning som pdf

Under december månad skickade vi ut en julhälsning i pappersform till alla hushåll i pastoratet. Här kan du ladda ner julhälsningen som pdf.