Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Anställda på förskolan

Cornelia Tyrberg är förskolechef, förskollärare och småbarnspedagog

Linda Walldén är barnskötare och småbarnspedagog
Caroline Scott Carlsson är blivande montessori pedagog
Veronika Berggren är barnskötare och barn/ungdomsledare
Eva Hansson är barnskötare som har förkovrat sig i livskunskap
Camilla Andersson är Förskollärare, montessori pedagog och utomhuspedagog

Elisabeth Engdahl är vår husmor
Lena Scott håller våra lokaler rena och fina

Vikarie är Katarina Sjöbeck förskollärare
Dessutom har vi alltid några outbildade vikarie, som vi med omsorg rekryterar, för att locka till yrken inom barnomsorgen. Just nu heter vår vikarie Angelika Tyrberg.