Digitala gudstjänster, andakter och musik

Allt du behöver är en dator eller telefon med internetuppkoppling. Välkommen att vara med.

Någon spelar kyrkorgel.

Digitala konserter och musikgudstjänster

Välkommen att ta del av våra inspelade konserter och musikgudstjänster

Digitalt Orgelbrus

Välkommen att ta del av orgelbrus från Christinae kyrka

Podcast Amen!

En podcast där samtalet har högt i tak och låga trösklar om kyrkan, livet och tro - signerat kyrkorna i Alingsås -

Play-arkiv

Här finns tidigare sändningar och inspelningar av gudstjänster och konserter.