Meny

Oro i corona- och influensatider?

Svenska kyrkan Alingsås följer noga händelseutvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Denna handlingsplan, riktlinjer och information uppdateras löpande.

Vi tar oron för coronaviruset på allvar! Med hänsyn till varandra ber vi dig därför att stanna hemma om du känner av symptom på luftvägsinfektion, även lindriga. Vi ber alla att ta ansvar för sin egen smittspridning. 

Gudstjänster och samlingar:

Kyrkan vill stå för trygghet och stabilitet. Vår grundläggande hållning är att den öppna folkkyrkan ska kunna ta emot människors oro och du ska precis som tidigare kunna komma till kyrkan för bön, ljuständning, reflektion och gemenskap. Därför är kyrkorna i pastoratet öppna nästan som vanligt.  

Från och med 29 mars gäller regeringens beslut om grupper och offentliga samlingar om högst 50 personer. Detta påverkar vårt gudstjänstliv på flera sätt, också vid dop, vigsel- och begravningsgudstjänster. Vid dessa tillfällen sitter vi med minst 1.5 meters avstånd från varandra och avstår från att ta varandra i hand. Vi fortsätter att fira nattvard, också med möjlighet att bara ta emot brödet. 

Vi väljer att inte fira gemensamma andakter på våra äldreboenden under de närmaste månaderna men påminner om möjligheten för kontakt med präst eller diakon för själavård, stöd eller enskild nattvard.

Vi vill uppmärksamma att personer över 70 år är särskilt utsatta vid smitta och därför bör avstå från att delta i pastoratets samlingar och gudstjänster.

bokningar av DOP, VIGSLAR OCH BEGRAVNINGAR:

Vi tar emot bokningar av dop, vigsel och begravning precis som vanligt. Det går också att boka lokal för minnesstund eller dopkaffe.

frågor?

Har du frågor är du varmt välkommen att ringa!

Denna handlingsplan, riktlinjer och information uppdateras löpande. Svenska kyrkan i Alingsås följer noga händelseutvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Uppdateringar meddelas här och på Facebook.

Välkommen till din kyrka!

Katarina Egfors Härnring och alla medarbetare i Svenska kyrkan Alingsås.

Katarina Egfors Härnring

Katarina Egfors Härnring

Svenska kyrkan Alingsås

Kyrkoherde