Meny

Musik och körer

Möjligheten att besöka en konsert eller musikgudstjänst är stor i Svenska kyrkan Alingås. Dessutom finns rika möjligheter för den som vill musicera tillsammans med andra i någon av de många körerna.

Att vara med i en kör är gratis. Konserter och musikgudstjänster är också avgiftsfria.