Foto: Emma Undemar

Mariakören i Landskyrkan

Sångintresserade kvinnor i alla åldrar utgör denna kör som oftast framträder vid gudstjänster i Landskyrkan, men även gör besök i andra kyrkor och samarbetar med andra körer emellanåt.

Kören sjunger blandad repertoar som gospel, folkmusik, pop och klassisk kyrkomusik.
Kontakta gärna körledaren Emma Undemar, så får du veta mer!

Körledare för Mariakören

Emma Undemar

Emma Undemar

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker