Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkvärdar i Christinae

Att vara kyrkvärd är ett uppdrag som man blir utsedd till. Christinaes kyrkvärdar har utsetts av församlingsrådet i Alingsås församling.

20160830
Kyrkvärdar (från vänster): Sofia Särdquist, Ritva Lundh, John-Henrik Olsson, Joakim Nikolausson, kyrkvärdarna Bente Gustavsson, Maria Kraft och Katarina Ramnerö Ödestad. Saknas på bilden gör kyrkvärdarna David Jerrestrand och Jonas Nygren Bild: Jonas Liljeblad

Kyrkvärdarna har många viktiga uppgifter. Bland annat att välkomna människor till gudstjänster och musikandakter och visa människor till rätta i kyrkan. Kyrkvärdarna medverkar också i gudstjänsten som textläsare, som förebedjare, vid nattvarden och som kollekttupptagare.
I Christinae finns också gudstjänstvärdar som på olika sätt medverkar i församlingens gudstjänster.
Kyrkvärdsuppdraget kan man läsa om i Kyrkoordning för Svenska kyrkan 4 kap § 19.

Kontaktperson

Monica  Eckerdal

Monica Eckerdal

Svenska kyrkan Alingsås

Präst, Komminister