Gudstjjänst
Foto: Eva Axbarr /Ikon

Gudstjänster, andakter & musik

Gudstjänster firas varje söndag i Alingsås och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Körer

Här hittar du körer för alla åldrar i Alingsås pastorat.

Digitala gudstjänster, andakter och musik

Allt du behöver är en dator eller telefon med internetuppkoppling. Välkommen att vara med.

Gudstjjänst

Helgens tematexter

En del gudstjänster är mer traditionella och andra söker nya former. De olika kyrkorna och distrikten har satt sin prägel på gudstjänstlivet, vilket ger en stor mångfald och goda möjligheter för var och en att hitta sitt gudstjänstsammanhang.