Gudstjjänst
Foto: Eva Axbarr /Ikon

Gudstjänster, andakter & musik

Gudstjänster firas varje söndag i Alingsås och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.