Meny

Förskolan Prästkragen

Prästkragen är en förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan i Alingsås.

Förskolan Prästkragen

Förskolan består av en avdelning med 26 barn i åldrarna 1-5 år.

Prästkragen är en förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan i Alingsås. Vi följer kommunens barnomsorgstaxa.

Kontakt: Förskolan 0322 - 66 91 22,
 

Personal:

5 förskollärare/barnskötare

50% förskolechef

75% kokerska 

Vi har stängt fyra veckor på sommaren. Vi har öppet utifrån föräldrarnas behov (inom tidsintervallet 6.30-18.30). All personal har tystnadsplikt och även anmälningsplikt om vi känner oro för ett barn. 

Vi som arbetar på Förskolan är:

Förskolechef Marita Gärdnér

Kokerska Elin Ahlning

Förskollärare Ulrika Hansson 

Förskollärare Lina Melin 

Förskollärare Marie Agapuu

Förskollärare Annika Johammar

Barnskötare Gordana Sokolovska

Förskolan Prästkragens inriktning och värdegrund

Läroplanen Lpfö 98 (rev 2010) samt församlingsinstruktionen ligger till grund för vår verksamhet. Förskolan har en kristen inriktning och bedrivs av Alingsås pastorat. 

  • Vi vill erbjuda en trygg, lustfylld, utmanade och god kristen miljö·        
  • Vi vill att barn och föräldrar ska mötas av en varm och öppen atmosfär
  • Vi pratar om kristna värderingar, som respekt för varandra och allas lika värde
  • Vi vill ge barnen en god självbild och en förmåga att möta andra människor med respekt
  • Vi besöker kyrkan regelbundet, vi har Himlakul-samlingar och vi ber bordsbön
  • Vi vill erbjuda barnen god och vällagad mat med så många ekologiska råvaror och så lite tillsatser, som möjligt. Vår strävan är att kött och fisk ska vara av svenskt ursprung.

Här anmäler du dig till kyrkans förskola

Kontaktperson

 Marita  Gärdnér

Marita Gärdnér

Svenska kyrkan Alingsås

Förskolechef