Dopgudstjänstens sånger och psalmer

Här kan du lyssna på ett urval av sånger och psalmer som kan sjungas av alla eller en solist.