Foto: Maja Kristin Nylander

Christinae Boys

En kör för killar i åk 3-6. Kanske älskar du att sjunga, eller så vill du bara prova på? Här har du en chans att göra det i gemenskap med andra killar som har samma intresse! Med nyfikenhet och variation tränar vi rösten, gehöret, rytm och notläsning. Tillsammans upptäcker vi musikens fantastiska värld!

Alla killar är välkomna till Christinae Boys. Vi sjunger bra musik från olika genrer och från olika tider. I kören får vi chans att utveckla våra röster och vår musikalitet. Vänskapen är en viktig del av helheten.

Välkommen med din anmälan redan nu till körledare Johanna Thür!

Klicka pålänken: https://forms.gle/rahdSdP5K4DnzGLB7

Höstterminen startar vecka 36. Vi håller till i Musiksalen i Svenska kyrkans hus på Brunnshusallén 3. Rummet är stort, och för att skapa en trygg och säker miljö nu under pandemin placerar vi sångarna med gott om avstånd när vi sjunger. Under kommande termin serverar vi ingen fika. 

Under hösten kommer vi också använda den nya lilla orgeln som finns i Musiksalen! Med sång, spel, övningar och lekar tränar vi våra musikaliska färdigheter på många olika sätt. Målet är att ge sångarna en bred musikalisk kunskap.

Våra framträdanden får också anpassas till mindre format. Med högst 50 personer i kyrkorummet kommer Christinae Boys att framträda ibland för sig, ibland med Christinae Voice, men inte i stor kör med många andra. Med dubblerade konserter gör vi det möjligt för fler att höra vår musik. 

Onsdagen den 2 september har vi höstens första övning. Under några veckor lär vi känna varandra, och vi hinner lära oss en hel del nya sånger.

Helgen 10-11 oktober åker vi på körläger på Färgengården, kyrkans egen lägergård, som är vackert belägen vid sjön Färgen. Under lägret får vi chans att leka, äta och sjunga tillsammans. Några föräldrar ur gruppen finns också med som stöd. Lägret avslutas med att vi sjunger i gudstjänsten i Christinae kyrka på söndag förmiddag. Det är höst, och i sångerna knyter vi an till årstiden.

Lördag 24 oktober är det dags för Musikandakt, en liten mini-konsert på lördag förmiddag med 30 minuters program. Det är FN-dagen, och vi knyter an till temat om fred och frihet för alla människor, om vänskap och glädje.

Lördag 28 november är dagen före Första advent. I en musikandakt på förmiddagen sjunger vi adventssånger!

Lördag 19 december sjunger vi i den årliga julkonserten, som kommer att ges vid flera tillfällen under dagen, och där körerna medverkar i mindre lag. 

Terminen avslutas med Samling vid krubban på julaftons förmiddag.

 

 

Christinae Boys

Killar i åk 3-6

Onsdagar 16.40-17.30

Musiksalen, Brunnshusallén 3

Körledare

Johanna  Thür

Johanna Thür

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker