Foto: Ikon

Begravningsverksamheten i Alingsås och coronaviruset

Begravningsverksamheten i Alingsås bevakar utvecklingen av coronaviruset och följer de råd och riktlinjer som vi får från myndigheter. Kyrkokansliet, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har gått ut med en gemensam information gällande hantering av coronaviruset covid-19. Nedan information uppdateras via hemsidan dagligen.

Om Coronasmittat stoft

Kan en avliden smittad förvaras i kylrum eller bisättningslokal?

Smittat stoft ska tas omhand av sjukvården enligt sjukvårdshuvudmannens riktlinjer. När kistan anländer till bisättningslokal på Nolby krematorium skall den vara ren från smitta och vid behov vara desinficerad. Kistan kan förvaras i kylrum på Nolby krematorium. Personalen på krematorium och kyrkogård använder sig enbart av skyddshandskar.

Riktlinjer inför ceremoni

Hur ska önskemål om visning från anhöriga hanteras?

Det är i nuläget inte lämpligt att anordna visning i Kyrkogårdsförvaltningens lokaler eftersom vi varken har erforderlig kompetens för att göra riskbedömningar med anledning av smittspridning eller skyddsutrustning tillgängligt.

Kan vi hålla avskedsceremoni för coronasmittat stoft?

Det går bra. Från och med tisdagen den 1 juni gäller följande: att allmänna sammankomster för begravningsgudstjänster tillåter max 50 deltagare exlusive tjänstgörande personal.  

Detta gäller inomhusbegravningar såväl som utomhusbegravningar och urnsättningar. 

Rent allmänt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och www.krisinformation.se ger kring samlingar av olika slag.

Hur gör Skatteverket med anstånd för gravsättning eller kremering?

Enligt uppgift från Skatteverket kommer myndigheten inte att utöka kriterierna för att få anstånd för gravsättning eller kremering under coronaepidemin. Skäl för att medge anstånd kan exempelvis vara att en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättning i tid. Det förutsätter dock att det inte finns någon annan anhörig som kan ordna med gravsättningen. Om anhöriga tillhör en riskgrupp eller befinner sig utomlands och inte kan delta vid begravningen utgör inte särskilda skäl för att få anstånd.

För de fall närstående inte ordnar med begravningen inom en månad och saknar anstånd från Skatteverket är det en sak för Skatteverket och kommunen att ordna med begravningen. Kyrkogårdsförvaltningen har dock förberett sig på att förvara stoft efter avliden under längre tid än normalt.

Läs mer på www.skatteverket.se

Måste kremation ha skett före avskedsceremoni?

Nej, kremation måste inte ha skett före avskedsceremoni.

Kan en person som avlidit av coronaviruset jordbegravas?

Ja, bedömningen är att så länge en avliden med bekräftad Corona infektion är kistlagd går det lika bra med jordbegravning som med kremation.

Det är troligt att Sverige på grund av coronaviruset kommer att ha en extrem situation ett antal månader framöver. Det innebär bland annat att det kan uppstå platsbrist i kylrummen, vilket Kyrkogårdsförvaltningen också har med i sin beredskap.

Hur gör man med livesändning av begravningsgudstjänsten?

Vid tillfällen då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan de sörjande vilja använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med.

Av juridiska skäl står inte förvaltningen för inspelningen. Filmning och livesändning överlåts till de sörjande att utföra i privat regi.

Krematoriefrågor

Kan kremering av smittat stoft genomföras i alla Sveriges krematorier?

Kremering bör kunna genomföras i alla krematorier i hela Sverige.

Kremering av avliden med pacemaker

Enligt Region Stockholms riktlinjer kommer pacemaker och andra explosiva implantat att tas bort i enlighet med tidigare fastställda rutiner.

Gravbok

Kyrkogårdsförvaltningen i Alingsås kräver inte att bisättningssäck används.

Om dessa används noteras det i gravboken att gravsättning skett av avliden i bisättningssäck. Det har betydelse för kommande gravsättningar i gravplatsen. I normal jordmån så bryts bisättningssäcken ner på ca 10–15 år.

Bemanning

Högsta prioritet är kremation och gravsättning och all verksamhet kring detta.

Transporter

Kontakta omgående undertecknad om ni har problem med att fullfölja transporter
avseende kistor med anledning av coronaviruset.

Droppsymbolen

Symbolen ska fästas på de kistkort som hör till avlidna som antingen är konstaterat smittade eller misstänks vara smittade av covid-19.

Fonus och SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, har tagit fram en symbol i form av en droppe. Symbolen ska fästas på de kistkort som hör till avlidna som antingen är konstaterat smittade eller misstänks vara smittade av covid-19.
Det är den som kistlägger den avlidna som ansvarar för att fästa droppsymbolen på
kistkortet innan kistan transporteras vidare.

Vid frågor kontakta:

Alexander Ryman

Alexander Ryman

Svenska kyrkan Alingsås

Kyrkogårdschef