Begravningsgudstjänster och ceremonier i tider av coronaviruset

Förslag på hur man kan göra vid begravning i Alingsås pastorat.

Antal personer som kan delta är max 50 personer exkl. medverkande vid inomhusbegravningar. Sällskap ska då kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.). Vid utomhusbegravningar och urnsättningar gäller max 100 personer. Restriktionen gäller för såväl kyrklig som borgerlig begravning.

Självklart ska vi tänka in som vi också gjort stora delar av året att man kan ha öppet för avsked för andra en stund innan begravningen eller efter. Men vi måste ansvara för och se till att vi faktiskt inte är fler än 50 personer på plats i det aktuella rummet.

När någon nära har avlidit är det viktigt att få ha begravning relativt snart, inte minst för sorgearbetet. Även i dessa tider är regeln att gravsättning eller kremation ska ske inom 30 dagar och det håller Alingsås pastorat fast vid.

Vi vill samtidigt minska risken för smittspridning.

I Ljusets kapell samt Hemsjö, Christinae och Landskyrkans kyrkor finns det utrymme för de sörjande att sitta glest, därför rekommenderar vi dem i första hand vid begravningsgudstjänster. Vid mindre begravningar kan man självklart använda andra kyrkor.

Förslag på hur man kan genomföra en begravningsgudstjänst i dessa tider

  • Vid kremation kan man nu ha en mindre begravningsgudstjänst/ceremoni för de närmaste och längre fram vid urnsättningen ha en större samling med minnesstund.
  • Begravningsgudstjänsten/ceremonin kan hållas utomhus. Detta erbjuder vi utanför Ljusets kapell samt vid graven om det finns plats. Det finns inte stolar eller bänkar att tillgå utöver de befintliga vid kapellet eller på kyrkogårdarna. Det blir då en enklare variant, eftersom musiken är svårt att lösa, men musiker/solist kan finnas med som stöd för sången.
  • Man kan ha en mindre begravningsgudstjänst/ceremoni och låta kistan stå kvar så att fler kan ta avsked efter själva begravningsgudstjänsten/ceremonin.

AKT MED URNA – BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST/CEREMONI

Eftersom önskan är att gravsättning eller kremation ska ske inom 30 dagar förespråkar vi att begravningsgudstjänst/ceremoni sker snarast möjligt. Man kan inte vänta med begravningsgudstjänst/ceremoni tills Corona krisen är över. Vi vet inte hur länge detta läge kommer att råda.

Det finns dock möjlighet till akt med urna. Då sker kremeringen först och du har en urna i stället för en kista på begravningsgudstjänsten/ceremonin. När en avliden kremeras inom 30 dagar från dödsfall skall man gravsätta urnan inom 1 år från kremeringen. Begravningsgudstjänsten/ceremonin kan då utföras inom detta år som om det vore en kista i kyrka, kapell, utomhus vid Ljusets kapell, vid urngrav eller askgravplats.

ANGÅENDE LIVESÄNDNING VIA DIGITALA MEDIER

Vid tillfällen då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan de sörjande vilja använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med.

Av juridiska skäl står inte kyrkoförvaltningen för inspelningen. Filmning och livesändning överlåts till de sörjande att utföra i privat regi. 

Wi-fi med gästinlogg ”Svenskakyrkan-guest” finns i våra kyrkor och Ljusets kapell. Kyrkoförvaltningen kan dock inte garantera bra mottagning överallt.

OBSERVERA!

Det är viktigt att alla de riktlinjer som kommer från myndigheter följs. Läget kan förändras fort och då gäller myndigheternas riktlinjer i första hand.

Vid frågor kontakta:

Alexander Ryman

Alexander Ryman

Svenska kyrkan Alingsås

Kyrkogårdschef