Foto: Kristin Lidell /Ikon

Väntjänsten

I församlingen finns två Väntjänstgrupper en i Alfta och en i Edsbyn, som på olika sätt gör insatser för ensamma och äldre medmänniskor, genom att berika deras tillvaro och ge kvalite åt livet, bryta ensamhet och isolering, få hembesök och stöd.

Väntjänsten i Alfta är ett samarbete mellan frivilligorganisationerna och socialtjänsten och skall vara ett komplement till hemtjänsten och gruppboende.

Väntjänsten arbetar helt på frivillig basis och uppbär ingen ersättning för sin verksamhet. Grunden för väntjänsten är frivilligt stöd genom kontakter, ej jämställd med samhällets formella omsorg där det finns rutiner och regler för hur omsorgen och vården skall bedrivas och där anställda uppbär lön för sitt arbete.

I Alfta är för närvarande 19 stycken frivilliga medhjälpare inom Väntjänsten.

De bestämmer själva hur mycket de vill hjälpa till med. Dessa gör en värdefull insats genom att ställa upp på olika sätt, både på Sunnangården och på hembesök och som följeslagare till läkare-, sjukhus- och tandläkarbesök och promenader m.m.

Deras insats är mycket värdefull och uppskattad, utan alla frivilliga skulle inte Väntjänsten fungera. Vi på väntjänsten står även till förfogande i kommunens verksamhet för anhörigstöd om någon som vårdar sin anhöriga i hemmet behöver avlösning. Vi ordnar även aktiviteter för de boende på Sunnangården i Sunnangårdens samlingssal:

Måndagar har vi bingo, en bra träning och social kontakt, efter spelet dricker vi kaffe med dopp.

Varje torsdag är det andakt i samlingssalen på Sunnangården som Betel Runemo, Centrumkyrkan och Alfta-Ovanåkers församling turas om att ha och då hjälper vi i väntjänsten och några från kyrkan som har andakten med att skjutsa rullstolar och följer de boende dit. Vi sitter även med och hjälper till att slå upp i psalmböckerna för dem som inte kan.

Varannan fredag har vi Café höjdpunkten med underhållning och kaffe med dopp.

Dagen före midsommarafton så klär vi och de boende på Sunnangården en midsommarstång och reser den utanför samlingssalen. Vi bjuder på färska jordgubbar, lättdryck och kakor.

Mellan Jul och Nyår ordnar vi en gemensam julfest för ensamma och äldre i Alfta Välkomnas med underhållning, risgrynsgröt, skinksmörgås, Kaffe/te och bakelse.

Viveca Lundgren Väntjänstsamordnare i Alfta

 

Väntjänsten i Edsbyn är ett samarbete mellan Församlingarna i Edsbyn, Ovanåkers kommun, Pensionärsorganisationerna, Röda Korset samt Studieförbundet Bilda Mitt.

I Edsbyn är det för närvarande ca 80 st frivilligmedhjälpare i Väntjänsten.

Dessa besöker äldre i deras hem för sällskap eller promenad, samt har även telefonkontakter. De frivilliga gör besöken som vän och medmänniska. Ett antal följeslagare finns också för ledsagning till sjukhus, tandläkare mm.

Varje tisdagseftermiddag har Väntjänsten i Edsbyn också ansvaret för Café Ljuspunkten i Smyrnas festvåning. Vid dessa caféer bjuds på olika program varje gång med gäster som sjunger och spelar och/eller berättar om olika saker.

I denna verksamhet ingår fem serveringsgrupper som efter ett rullande schema tar hand om dukning och servering.

Det finns även här ett antal följeslagare involverade, samt att mikrofoner, ljud mm. också sköts på frivillig basis. Café-programmen spelas in och sänds sedan i Edsbyns Närradio i Onsdags-magasinet.

Väntjänstens tjänster kostar inget för den enskilde och är baserad på frivilliga insatser.

 Maria Ohlsson Väntjänstsamordnare i Edsbyn 

Väntjänsten är ett sätt att:

* Bryta ensamhet och isolering

* Knyta nya kontakter och återuppta gamla kontakter

* Berika tillvaron och ge kvalitet åt livet

* Kostnadsfritt/gratis få besök och stöd av en medmänniska

* Få en pratstund/telefonsamtal/en promenad i kvarteret/besök i kyrkan eller föreningen mm

* Vän och medmänniska.

Vill du anta utmaningen att ställa upp för någon som vill ha besök, sällskap, hjälp till olika aktiviteter är du välkommen att vara med i Väntjänsten. De som ställer upp möter stor uppskattning och känner att de gör en meningsfull insats.

Ring samordnare för mer information:

Alfta Viveca Lundgren tel: 0271-551 50 

Edsbyn Maria Ohlsson tel: 0271-208 68

Hjärtat värms där vänner träffs

Amerikanskt ordspråk