Askgravplatser

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN ALFTA - OVANÅKER

ASKGRAVPLATSER
I gravkvarteret markeras varje gravplats av en sten i granit på vilken det finns plats att fästa en bronsplatta med namn på gravsatta. Bronsplattan präglas med namn efter beställning hos kyrkogårdsförvaltningen. I anslutning till gravplatsen finns ljusbärare för att ge en möjlighet att tända ljus.

Vad är en askgravplats?

En askgravsplats är en gravplats med gravrätt. Med en gravrätt följer både rättigheter och skyldigheter. En rättighet är till exempel att gravrättsinnehavaren är förbehållen rätten att själv gravsättas på platsen om utrymme finns. För en askgravplats gäller dock gravrätten med vissa förbehåll.

Gravsättning av askan sker i sammetspåse som tillhandshålls av kyrkogårdsförvaltningen. Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillhandahåller och monterar den namnplatta som fästs på granitstenen som tillhör gravplatsen. För sammhetspåse och tillverkning av bronsplatta inklusive monteringen utgår en avgift som för närvarande uppgår till 3000:-

På gravplatsen får man ENBART smycka med snittblommor i vas. Gravljus får endast tändas i den gemensamma ljusbäraren som finns i anslutning till gravplatserna. Blommor från begravningsgudtjänsten får inte placeras på gravplatsen. Plantering av växter på gravplatsen är inte tillåtet.

Det är kyrkogårdsförvaltningen Alfta-Ovanåker som ansvarar för skötsel av gravplatserna och för närvarande tas en avgift ut på 3000:-

Anhöriga kan närvara vid gravsättningen om man så önskar.

Varje gravplats medger gravsättning av två askor.

Gravsättning görs inte när det är tjäle i marken.

Information från kyrkogårdsförvaltningen
Askgravplatser.

Vi vill informera om vad som gäller på
våra askgravplatser:

Utsmyckning med blommor är endast tillåtet genom lösa blommor i vas.
Endast de vaser som tillhandahålls av
kyrkogårdsförvaltningen är tillåtna.
Vas får endast placeras i planteringsytan intill granitsten med namnskylt.

Ljus och ljuslyktor är inte tillåtna på
enskild askgravplats.
För ljuständning hänvisas till ljusbärare
i anslutning till askgravplatserna.

Detta är villkor som godkänts av
gravrättsinnehavarna vid beställningen av askgravplatsen och all annan egen
utsmyckning kommer att tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.
Det har förekommit att planteringar har gjorts i vaserna och det är inte tillåtet.

Vill man göra egna planteringar och
utsmyckningar bör man istället för
askgravplats välja annan gravtyp,
t.ex urngrav.
Kanske det redan finns en
familjegrav som kan användas?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon: 0271-104 19