Meny

Angående Coronaviruset och vår verksamhet

Som de flesta vet har Coronaviruset påverkat många delar av världen, vilket också skapar oro och stress hos människor. Givetvis har många av er frågor och funderingar, vilket vi vill besvara här nedan.

GUDSTJÄNSTER OCH MÄSSOR
Gudstjänster kommer att firas på söndagar kl 11.00. I september varannan söndag i Alfta och varannan söndag i Ovanåker och vid tjänligt väder utomhus.

Oktober och november oftast varannan söndag i Alfta och varannan i Ovanåker. Inomhus och vi sprider ut oss i kyrkorna. Tacksägelsedagen, Allhelgonahelgen och första advent firas i båda kyrkorna.

I Voxna kyrka även i allhelgonahelgen.

Mera info kommer i detta händer och i Woxnadalsnytt och predikoturer.

Vi kommer även att ha webbsända konserter och gudstjänster. Dessa kommer att annonseras. 

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Beslutet gäller från och med söndag 29 mars. Detta gäller bland annat gudstjänster inomhus och utomhus. Därför har vi för att undvika risk för smittspridning fortfarande begränsat vår verksamhet.

ANDAKT PÅ ÄLDREBOENDEN
Våra andakter på äldreboenden ställs in tills vidare med hänsyn till de äldres hälsa och för att undvika smittspridning. Våra präster och diakoner kommer tills vidare, av den anledningen, heller inte göra enskilda besök på äldreboenden. Vi träffas däremot mer än gärna över ett telefonsamtal.

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHETEN
Vi kommer att öppna upp för vissa av våra barn och ungdomsverksamheter. Mera information om dessa kommer. 

Lilla Piiip är kvar hos oss i vår gemenskap och via you tube hälsar han till oss alla. Ger tips på pyssel och går på upptäcktsfärd i vår församling. 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 
Mer information om konfirmationsutbildning kommer delges de deltagande ungdomarna via sociala medier.

Torsdagsträffen ställs in tills vidare. Vi ber att få återkomma om när den kan starta igen. 

Mera information kommer om KU-grupperna.

KÖRVERKSAMHET
Mer information om körverksamhet för vuxna och barn kommer.

CAFÉVERKSAMHET 

Kaffe med hopp och dopp och lite till...kommer att öppnas upp i liten skala för att värna om allas vår hälsa och minimera smittspridning. Se annonsering.

UTFLYKTER och DAGLEDIGAVERKSAMHETER
Våra utflykter  kommer att flyttas fram. Våra samlingar Måndagsträffen, Onsdagsträffen, Temakvinnorna, Kvinnogruppen, Gubbklubben och Bibelstudiegruppen ställs in tills vidare.

Väntjänsternas verksamhet i Alfta och Edsbyn likaså.

PROMENADGRUPPEN
Vi ställer även in våra måbrapromenader tills vidare. Men vi erbjuder i stället kyrkogårdsmeditationsvandringar med picknickpåse med maximerat antal. 

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING
Våra kyrkliga handlingar fortsätter som vanligt och vi tar givetvis hänsyn till varje familjs önskemål. Antal deltagare måste anpassas för de olika kyrkorummen för att rätt avstånd ska kunna hållas. Detta meddelas familjerna.

Vigslar och dop kommer att genomföras, men hänsyn tas till rådande rekommendationer vad gäller smittorisk vid bokningstillfället. Regeringens beslutade maxgräns på 50 personer gäller även vid vigslar och dop. Detta gäller inklusive tjänstgörande personal så
ca 40 personer, släkt och vänner, kan man ha som riktmärke i Alfta kyrka och Ovanåkers kyrka. Vill man gärna vara flera så kan man självklart välja att flytta fram redan inbokade dop eller vigslar. Vi tror och hoppas att allt ser annorlunda snart.

Begravningar genomförs fortlöpande, maxgräns på 50 personer gäller. Även här har vi ca 40 personer som riktmärke i Alfta och Ovanåkers kyrka eftersom även tjänstgörande personal räknas in.

VAD GÖR JAG OM JAG ÄR SJUK ELLER OROLIG?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du är orolig är du välkommen till oss. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta Svenska kyrkans chatt på nätet.

Slutligen ber vi om mod att behålla vårt lugn i denna svåra stund. Att inte drabbas av panik. Vi behöver alla ta ansvar för hur vi bemöter denna utmaning och våra medmänniskor. Att våga möta och prata om våra rädslor kan hjälpa oss att se mer realistiskt på situationen. Vi hjälps åt att visa hänsyn, kärlek och vaksamhet. Vi finns här för dig.

Gud ge oss tålamod, uthållighet och framtidstro mitt i allt.

Vi ber också om Guds beskydd och välsignelse i en orolig tid.

Med vänlig hälsning

Lena Wängmark

Kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling