Foto: Madelen Zander/ Ikon

Diakoni

Diakoni betyder ”tjänst” och är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det även för kyrkans sociala arbete. Diakoni är kristen tro i praktisk handling, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

När ensamhet och ångest plågar eller kanske livet plötsligt förändras, då behöver vi någon att samtala med och någon som har tid att lyssna. Svenska kyrkan vill finnas till och vara ett stöd för dig hur än din livssituation ser ut.

Vi har ett gott samarbetar med kommunen i olika projekt. Vi har även genom EDA (Edsbyns diakonala arbete) ett samarbete med andra kyrkor i bygden.

Vi som arbetar inom diakoni har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Vi kan vara ett stöd för dig genom:

 • Enskilda stödsamtal

 • Hembesök

 • Krissamtal

 • Sorgesamtal/sorgegrupper

 • Stöd vid livets slut

 • Mötesplatser och gemenskapsgrupper

 • Förbön

 • Samtal om livfrågor och kristen tro

 • Stöd vid kontakt med myndigheter

 • Väntjänst

 • Pensionär till Pensionär

 • Familj till Familj

För kontakt och information, ring diakoniexpeditionen 0271-559 38.

Måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00 – 12.00.

Övrig kontaktinformation till oss som arbetar inom diakoni hittar du under ”anställda medarbetare” här på hemsidan.

På grund av coronapandemin har vi inga grupper igång just nu och begränsade fysiska träffar, men vi samtalar gärna med dig via telefon! Ring så kan vi samtala en stund!

SKICKA FÖRBÖN-SMS DYGNET RUNT 070-311 07 10
Diakon Christer Schwartz Alfta-Ovanåkers församling