Visitation

Nyhet Publicerad Ändrad

Kontraktsprost Anders Byström har på biskop Fredriks uppdrag visiterat Ålems församling. Visitationen är en process där församling, biskop, visitator och stiftskansli samverkar för att få en så heltäckande bild som möjligt av församlingens möjligheter och utmaningar. 

Visitationshögmässan firades i Ålems kyrka den 18 oktober. Efter mässan höll visitator ett tal där iakttagelser från visitationen redovisades. Den 16 februari kommer biskop Fredrik ha ett samtal med kyrkorådets ordförande och kyrkoherden om frågor som rör församlingens framtida inriktning.

 Här kan du läsa Anders Byströms tal

 Här kan du lyssna till och se Anders Byströms tal