Hand som håller i ett litet träkors.
Foto: Magnus Aronson

Nyfiken på kristen tro?

Nyhet Publicerad

En samtalsgrupp för dig som tycker att du redan har en tro och för dig som känner dig mer osäker på det. En möjlighet att möta andra vuxna som också funderar på livet och existensen.

Vi tar hjälp av boken ”7 steg i kristen tro” som ställer frågor till oss och fördjupar kunskaper. Boken ger oss övningar som en hjälp att låta den kristna tron landa i vardagen och du inbjuds också till att läsa en av Bibelns stora berättelser om Jesus. Trots sin titel innehåller inte boken någon manual till tro - vi blir helt enkelt aldrig färdiga med livets frågor, därför att nya erfarenheter ger nya perspektiv. Det som under en tid i livet känns som fast mark under fötterna kan vid en senare tidpunkt behöva omprövas. Men vi behöver sällskap medan vi söker svar - välkommen så följs vi åt en bit på vägen!

Vi ses en torsdag i månaden klockan 18:30-20:00. 
HT 20: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12
VT 21: 14/1, 18/2, 25/3

Startar 17 september i Ålems församlingshem.

Frågor och anmälan:
Martina Augestrand, 0499-799012, martina.augestrand@svenskakyrkan.se
Emil Jörgensen, 0499-799001, emil.jorgensen@svenskakyrkan.se