Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker efter präst

Vi vill träffa dig som är driven att utveckla och jobba för en kyrka som är nära både i vardag, på söndagen och under människors stora händelser i livet.

Vi söker dig som...

  • är driven att utveckla och jobba för en kyrka som är nära både i vardag, på söndagen och under människors stora händelser i livet.
  • är lyhörd och intresserad av Svenska kyrkans roll och situation i Åkerbo församling, Linghem i synnerhet. 
  • vill vara en självklar del i vår öppna verksamhet, och ser din medverkan där som en bro till gudstjänster och övriga verksamheter.
  • är flexibel och trygg att arbeta i olika typer av miljöer. I Åkerbo församling finns flera äldre landsortskyrkor. Utöver områdesansvar för Linghem, som du delar med en erfaren präst, får du också ansvar för två områden på landsbygden nära Linghem.

Vi erbjuder…

  • ett motiverat arbetslag och en trygg miljö där idéer och utveckling uppmuntras.
  • både anrik landsbygd och snabbt expanderande tätorter. Förutom tätortsmiljöerna i Linghem, Tallboda och Ekängen så får du möjlighet att tjänstgöra i vackra medeltida kyrkor på landsbygden, där en stor kärlek för kyrkorna finns. 
  • nya sätt att tänka, utan att förlora våra rötter. Vi söker hela tiden vägar att förverkliga vår vision Synlig & nära. Nyblivna föräldrar besöks av en av församlingens präster, som överlämnar vår omtyckta dopkasse. Med den vill vi säga: det finns plats för er i gemenskapen som är Åkerbo församling. 

Har du idéer eller frågor? Hör av dig! 

Upplysningar om tjänstens utformning lämnas av

Katja Ekman, arbetsledande komminister
0706-182149 eller katja.ekman@svenskakyrkan.se

Vi undanber oss alla telefonförsäljare och andra medier som vill hjälpa oss i sökandet efter en ny präst.

ansökan skickas till

Åkerbo församling
Svaltingvägen 1
585 64 Linghem
eller akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi intervjuar löpande, ansök senast 20 oktober.

Tillträde efter överenskommelse.

Heltid

Tjänsten är en heltidsanställning.

plats

Tjänsten utgår från Linghem.

körkort

Du ska ha körkort och tillgång till egen bil.
Tack vare pendeltågstrafiken är det enkelt att komma till arbetet och i Linghem finns möjlighet att använda vår elbil.

FÖRMÅNER

Som anställd har du möjlighet till fem utbildningsdagar per år och att delta i ett friskvårdsprojekt som kan ge upp till 5 dagar extra ledighet per år. 

 

Ring gärna och ställ frågor till en framtida kollega! Kanske vill du veta mer om arbetsmiljön, utsikten från kontoret eller avstånden mellan kyrkorna? Vi kan inte svara på allt, men det mesta.

Vill du veta mer?

Ring gärna och ställ frågor till en framtida kollega! Kanske vill du veta mer om arbetsmiljön, utsikten från kontoret eller avstånden mellan kyrkorna? Vi kan inte svara på allt, men det mesta.

Vi är många som arbetar för att göra Åkerbo till en välkomnande plats för människor i livets alla skeden. Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss

Vi är många som arbetar för att göra Åkerbo till en välkomnande plats för människor i livets alla skeden. Hör gärna av dig till oss!

Det är förmodligen unikt för Svenska Kyrkan med en sådan genomgripande genomlysning av både gruppdynamik och ledarskap. Så har det också gett resultat!

Lars Gustafsson

Målbild, visioner och ledstjärnor

- Hur Åkerbo växer som arbetsplats

Mitt uppdrag har varit att med hjälp av GDQ (Group Development Questionnaire) fas-bestämma de från början sex arbetsgrupperna i församlingen, och ringa in inom vilka områden de behöver arbeta för att utvecklas. Vidare har jag med varje grupp tagit fram en målmatris där en inre delad målbild arbetats fram för både vardagliga beteenden samt visioner och ledstjärnor.

Enligt dr Susan Wheelan som konstruerat GDQ finns fyra faser att utvecklas till, ju högre fas desto mer mogen grupp. Vid vår första mätning var 4 av 6 grupper i fas I eller II. Idag är alla grupperna i fas III eller IV. Detta har lett till att

·      mognaden i arbetsgrupperna är hög.

·      man hanterar konflikter och olikheter väl.

·      arbetsglädjen är hög.

Det har varit mycket stimulerande att få följa medarbetarnas mycket tydliga utveckling som lagspelare!

Jag har också haft nöjet att utbilda ledningsgruppen – kyrkoherde samt de sex enhetscheferna – i Utvecklande Ledarskap (UL) som är ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. UL är liksom GDQ evidensbaserat, och de två koncepten kommunicerar bra med varandra. Min uppfattning är att man på detta sätt fått ett gemensamt språk för ledarskap och målstyrning.

Ett modigt kyrkoråd, och en modig kyrkoherde har vågat arbeta med evidensbaserade metoder för att ta Jesu Kristi församling in i framtiden. Det är förmodligen unikt för Svenska Kyrkan med en sådan genomgripande genomlysning av både gruppdynamik och ledarskap. Så har det också gett resultat!

Sökande av tjänsterna får gärna höra av sig till mig om frågor finns! 

Lars Gustafsson,
070-2406863

Präst (fd kyrkoherde) och leg psykoterapeut. Idag internkonsult i chefs- och ledarskapsfrågor på Örebro Universitet samt egen företagare. 

om församlingen

Åkerbo församling tillhör Linköpings kommun. Församlingen rymmer både landsbygd och expanderande tätorter som Linghem, Tallboda och Ekängen.

I församlingen bor drygt 14 000 människor. Antalet medlemmar är knappt 10 000. Församlingsexpeditionen ligger i Linghem där flertalet medarbetare finns.

Åkerbo församling bildades 2009 av tio församlingar. Här finns flera medeltida kyrkor. Vi firar gudstjänst i alla, huvudgudstjänst firas i Linghem och S:t Martin.
Läs mer om våra kyrkor och församlingshem här.

Hållbarhetsperspektiv och miljötänkande är viktigt för oss och vi gör konkreta insatser för våra miljömål.

Vi har stor bredd på vår verksamhet. Runt 40 anställda når tillsammans med ideella allt från babysångare till deltagare i sorgegrupper. Barn- och ungdomsverksamheten är livlig. Ungdomskvällarna BEAT har fått Martin Lönnebos kulturstipendium.
Läs mer om våra verksamheter här.

Vår vision är "Åkerbo församling - synlig och nära". Den strävan visar sig bland annat i vår kommunikation. Vi vill synas - men också lyssna. Därför finns vi på både anslagstavlor och sociala medier, bland annat här:
www.facebook.com/akerboforsamling
www.facebook.com/stmartin
Instagramkonto svenskakyrkanakerbo 

Läs vår tidning Församlingsguiden här.