Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Uthyrning av församlingsgårdar

Åkerbo församling har många församlingshem som kan lånas eller hyras. I samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning kostar det inget att använda våra lokaler. För övriga tillfällen gäller följande:

Linghems församlingsgård* och S:t Martin
200 kr/tim och per rum för medlemmar i Svenska kyrkan
400 kr/tim och per rum för icke-medlemmar och för föreningar.
Föreningar som hyr återkommande kan ingå specialavtal.
*Observera att församlingsgården i Linghem och Åkerbogården
i n t e är samma sak.

Församlingshemmen i Askeby, Bankekind, Gistad, Lillkyrka,Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg och Östra Skrukeby.
100 kr/gång och per rum för medlemmar i Svenska kyrkan och för lokala föreningar
200 kr/gång och per rum för icke-medlemmar och för icke-lokala föreningar

Många har genom åren hyrt Linghems församlingsgård, här ett tack från representater för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Linköpings stift.

Vill du hyra/låna en lokal upprättas ett hyresavtal där hyresgästen påtar sig ansvaret för städning samt brandskydd.
Hyresavtalet skrivs under på församlingsexpeditionen i Linghem. Där hämtas - och lämnas - nyckeln: 
Måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-13.00.
Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen 1 500 kr.
Här kan du läsa hyresavtalet och information samt checklista för brandskyddet som pdf-fil 

Läs om våra kyrkors och församlingshems tillgänglighet för funktionshindrade här

Bokning görs på församlingsexpeditionen, 013-23 66 50.
Hyresavtalet undertecknas då nyckeln hämtas på församlingsexpeditionen i Linghem.

Observera att lördagar kan bokas tidigast två veckor i förväg. Gäller uthyrning, inte utlåning för t ex dopkaffe, begravningskaffe.