Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sköna maj välkommen!

Bild: Gustaf Hellsing/IKON

Träden knoppas och snart är det dags för årets valborgsfirande.

I Östra Skrukeby kyrka hålls valborgsandakt 19.30. Östra Skrukeby manskör medverkar. Servering. Elden tänds efter gudstjänsten (om vädret tillåter). Samarrangemang med hembygdsföreningen.

Traditionsenlig vårandakt hålls också i Bankekinds kyrka 20.00. Fackeltåg till Svinstadsjön efteråt. Samarrangemang med hembygdsföreningen.