Sköna maj välkommen!

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

 Snart är det dags för årets valborgsfirande.

I Östra Skrukeby kyrka hålls valborgsandakt 19.30.

Traditionsenlig vårandakt hålls också i Bankekinds kyrka 20.00. Fackeltåg till Svinstadsjön efteråt. Samarrangemang med hembygdsföreningen.