Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Det här är Åkerbo

Åkerbo församling ligger mellan Linköping och Norrköping. Området består av både landsbygd och tätorter som de snabbt växande Tallboda, Ekängen och Linghem. Här bor över 14 000 människor, omkring 10 000 av dem är medlemmar i församlingen.

Åkerbo - synlig och nära

Läs vår vision.

Bild: Katarina Sandström Blyme

Församlingsinstruktion

Vår församlingsinstruktion hittar du här.

Åkerbos nya förtroendevalda fotograferas av Jarl Asklund. Bild: Katarina Sandström Blyme

Förtroendevalda för mandatperioden 2018-2021

hittar du här.

Så här styrs församlingen

Åkerbo församling bildades 2009. Då slogs tio församlingar samman: Törnevalla församling, Östra Hargs församling, Rystads församling, Östra Skrukeby församling, Lillkyrka församling, Örtomta församling, Askeby församling, Vårdsbergs församling, Bankekinds församling och Gistads församling.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Här bestäms ramarna för all verksamhet i församlingen. Kyrkofullmäktige utser också ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige. Senaste kyrkovalet hölls i september 2017.

Så här kan du också påverka

Man behöver inte vara förtroendevald för att vara - extra - engagerad i församlingen. Det finns andra sätt. Man kan till exempel vara med i ett verksamhetsråd. Eller komma till de kyrkmöten som hålls en gång varje år.

Verksamhetsråden och kyrkmötena är i stort sett uppdelade efter de gamla socken- och församlingsgränserna. Läs mer om verksamhetsråd och kyrkmöten här.

De här kan du också vända dig till

Församlingens anställda medarbetare hittar du här.

Kyrkorådet har så kallade områdesansvariga du kan kontakta. Frågor eller tankar kring kyrkobyggnaderna kan du vända dig till kyrkoföreståndarna med.

Avgående fullmäktigeledamöter avtackas vid fullmäktiges sammanträde 8 november 2017. Från vänster: Göran Eriksson, Johnny Stammarnäs, Roger Carlevald, Göran Karlsson, Britt Isaksson och Per Hemmingsson. Frånvarande: Sigvard Hallendorf och Andreas Rydh Bild: Ulf Hjertman

Områdesansvariga
Askeby
Amund Hunstad 013- 763 20
Bankekind
Kristina Nyhlén 013- 27 08 62
Gistad
Agneta Hägg,  0704-398784
Lillkyrka
Lars Linde, 013-720 06
Linghem
Ingalill Varverud, 0708- 18 06 32
Rystad och Samlan
Ida Johansson, 0733-627 650
S:t Martin
Helena Jellow, 013- 12 74 18
Törnevalla
Bengt Johansson, 0733-606 522
Vårdsberg
Ylva Bjerke, 013-500 72
Örtomta
Amund Hunstad, 013- 763 20
Östra Harg
Birgitta Franzén, 070-873 16 40
Östra Skrukeby
Britt-Marie Alfredsson,  073-4484226

Bokning av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50, akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoföreståndare
Askeby
Johnny Stammarnäs, 013-761 19
Bankekind
Tomas Liljegren, 013-531 01
Gistad
Börje Carlsson, 013-731 01
Lillkyrka
Jan Christer Lind, 013-731 30
Rystad
Inger Törnvall, 013-397049
Törnevalla
Bengt Johansson, 0733-606522
Vårdsberg
Gunnar Nilsson, 013- 590 53
Östra Harg
Arne Borg, 013-710 31
Östra Skrukeby
Lars Linde, 013-720 06
Örtomta
Tomas Tegnevik, 013-760 75