Nådens frukter

Den nya äppelsorten Gratia är särskilt framtagen för Linköpings stift.

Tisdagen 23 maj invigdes en äppellund i biskopsgårdens trädgård i Linköping. Lunden samlar äppelsorter från hela stiftet. För att högtidlighålla reformationsjubileet har en ny äppelsort, Gratia (Nåd) tagits fram. Vid invigningen delades träd ut till inbjudna vaktmästare. Ett träd ska planteras i var och en av stiftets församlingar. Åkerbo församlings träd kommer att planteras vid Törnevalla kyrka i samband med dess tvåhundraårsjubileum 10 september. 

Gratia kommer de första åren endast att finnas i Linköpings stift och säljs då inte av handelsträdgårdar.