Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Åkerbos förtroendevalda

Flera nya ansikten finns bland de förtroendevalda i Åkerbos kyrkofullmäktige och kyrkoråd som valts för perioden 2018-2021.

så här ser det nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet ut

Onsdag 29 november 2017 samlades det nya kyrkofullmäktige för första gången. Vid sammanträdet som hölls i Linghems församlingsgård valdes Maria Tunred (POSK) till ny kyrkofullmäktigeordförande och Britt Madsen (C) till vice ordförande. 

Till ny ordförande i kyrkorådet valdes Kristina Nyhlén (POSK) och Bengt Johansson (C) valdes till vice ordförande.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Borgerligt alternativ
Ylva Bjerke
Karin Karlsson
Magnus Metander
Hans Palmlöf, ersättare
Lars Höjing, ersättare

Centerpartiet
Bengt Johansson
Anna Franzén
Britt Madsen, vice ordförande
Karin Madsen Wessman
Lars Linde
Gunnar Nilsson
Britt-Marie Alfredsson
Lennart Torstensson
Karl-Gustav Hellström, ersättare
Elsie Bogren, ersättare
Birgitta Franzén, ersättare
Jan-Christer Lind, ersättare

POSK
Ida Johansson
Tomas Tegnevik
Kristina Nyhlén
Amund Gudmundson Hunstad
Maria Tunred, ordförande
Per-Olof Särnhammar
Ingalill Varverud
Iréne Johansson
Ann-Marie Wernholm
Camilla Johansson
Lovisa Tegnevik
Sari Asa Nikolaisen
Helena Jellow, ersättare
Roger Mattsson, ersättare
Lars Johansson, ersättare 

Sverigedemokraterna
Hans Ericson

Kyrkorådet 2018-2021

Borgerligt alternativ
Karin Karlsson
Ylva Bjerke, ers

Centerpartiet
Bengt Johansson, vice ordförande
Britt-Marie Alfredsson
Birgitta Franzén
Agneta Hägg
Lars Linde, ersättare
Lennart Torstensson, ersättare 

POSK
Ida Johansson
Kristina Nyhlén, ordförande
Amund Gudmundson Hunstad
Per-Olof Särnhammar
Sari Asa Nikolaisen
Helena Jellow, ersättare
Ingalill Varverud, ersättare
Camilla Johansson, ersättare

valnämnd

Lars Johansson, (POSK) ordförande
Tomas Tegnevik (POSK)
Lars Höjing (BA)
Lennart Torstensson (C)
Gunnar Nilsson (C)
Karl-Gustav Hellström (C), vice ordförande
Göran Karlsson
Hans Ericson (SD)

valberedning

Britt Madsen (C)
Karl-Gustav Hellström (C)
Karin Karlsson (BA)
Lars Höijing (BA)
Ida Johansson (POSK)
Roger Mattsson (POSK)
Hans Ericson (SD)

Vem gör vad?

Kyrkofullmäktige väljs för en mandatperiod på fyra år.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt.
Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder även ärenden till kyrkofullmäktige och ansvarar för ekonomi och personal.

valresultatet i siffror

Så här fördelade sig mandaten i valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo:
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) - 12 mandat (47,72%)
Centerpartiet - 8 mandat (31,13%)
Borgerligt alternativ - 3 mandat (13,00%)
Sverigedemokraterna - 2 mandat (8,15%)

Hur gick det i valet till kyrkomöte, till stiftsfullmäktige och andra församlingar? Se här.
Se bilder från valdagen 17 september här.