Kulturarv

Långsiktighet och varsamhet med vårt kulturarv är viktigt. Att ta hand om byggnader och inventarier från bygdens historia och tidigt kristet liv.

2012 fick Askeby kyrka ny puts. Foto: Maria Bergendahl

Byggnader, kyrkogårdsmurar och omgivningar ska vårdas och renoveras. Klimatoptimering, med fukt och värmebalansering inne i kyrkorna, sparar det materiella kulturarvet. Mässhakar, orglar och gamla målningar ska skötas, visas och bevaras till kommande generationer.

Åkerbo har många medeltida kyrkor med stort kulturhistoriskt värde. Renoveringar och förbättringar måste ständigt göras i samarbete med till exempel Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsmuseet eller Länsstyrelsen. 2012 var det dags att måla om Askeby kyrka (bilden). Kostnaden för sådana arbeten är stora och kan till viss del täckas av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Kravet på tillgänglighet till kyrkorum och kyrkogårdar är stort, kulturarvet är allas.
Här kan du läsa mer om kyrkoantikvarisk ersättning

Vad finns i kyrkor och församlingshem?

Seder och bruk kring begravning har i alla tider varit viktiga för att hantera sorgen efter ett dödsfall och de reflektioner kring vår egen död som det ger upphov till. I denna text ligger fokus på gravskick genom tiderna och kyrkogårdens roll.

dopfunten i Askeby lyfts
Foto: Maria Bergendahl

På bilden ovan måste dopfunten från 1200-talet lyftas för att golvet läggs om. Man ska kunna komma upp i koret även om man sitter i rullstol. När arbetet är klart ska det märkas så lite som möjligt av "ingreppet". Det gäller allt arbete med interiören och inventarier, till exempel tavlor som rengörs eller träfigurer som stöldsäkras.

Värme och rätt luftfuktighet är också viktigt i våra kyrkorum. En omfattande installering av ett energi- och klimatoptimeringssystem har gjort att energi och pengar sparas och interiör och inventarier mår bra och håller längre.