Ta plats i världen!

Här kan du anmäla dig till någon av konfirmandgrupperna i Åkerbo församling. Anmälan är öppen fram till 21 augusti. Alla grupper startar v. 37.

Anmäl dig till någon av följande grupper:

Vårdnadshavares kontaktuppgifter:

Vill du bli konfirmand?

Konfirmeras i Linghem, Ekängen eller Tallboda.