Hoppets perspektiv - biskop Martin Modéus julbetraktelse

Läs årets julbetraktelse av biskop Martin Modéus

Foto: Johan Nilsson/IKON

Jag vet att jag inte är den enda som har starka bilder av sovande spädbarn. Inom mig bär jag bilder av hur jag själv lutat mig över en barnsäng. Minnen av hur jag blivit drabbad av det tillitsfulla uttrycket i barnets ansikte, hållning, vila, avslappning. För mig är det lilla barnet sinnebilden för tillit. Och bilden är så stark att jag fylls av tillit bara jag tänker på den.
Vi reagerar med kraft när barn far illa, när tilliten steg för steg monteras ner, när framtidshoppet vittrar ner. Varje terrorist har en gång varit ett litet tillitsfullt barn i famnen på en förälder. Sedan hände något.

Bilden av Jesusbarnet i krubban fungerar i vår kultur som en sorts kontrastbild. I en tid som många uppfattar som mörk är den en hoppets bild av harmoni, ljus och tillbedjan. En schablon ibland, kanske, men ändå trygghetsskapande för många. Julfrid är inte bara ett gammalt ord. Det är en beskrivning av vad som händer i många av oss när vi hör om barnet, änglarna och sången. Och när vi ser bilderna av barnet.

Barnets tillit inspirerar Martin Modéus i årets julbetraktelse. Foto: Emanuel Eriksson

Vi behöver berätta de goda berättelserna, de som sprider hopp och som ger oss hopp. Vi behöver aktivt välja perspektiv som leder världen i ljusets riktning, i det lilla och i det stora, allt efter de sammanhang där vi rör oss och de möjligheter vi har. Att berätta hoppets berättelser är att gång på gång vrida perspektivet åt ett håll som hjälper och stöttar.
Som en andlig övning kan var och en av oss bestämma oss för att en gång om dagen berätta något som kan ge en medmänniska hopp.

Evangeliet om den nyfödde Guds son är en sådan berättelse. Skapelseundret när varje barn föds är sådana Guds berättelser om den grundtillit som världen bärs av. Och egentligen är hela naturens cykel en sådan berättelse. I förtröstan på våren har hösten nyligen lagt naturen till vila. Allt detta är tillitsbärande och tillitsskapande berättelser. Låt oss dela dem!