Grön skylt på Östra Hargs kyrkogård

Exempelbild. På våra skyltar står: Gravplatsnummer XXX. Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upplysningar! Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Lämna upplysningar om gravrättsinnehavare för nedanstående gravplatser till kyrkogårdshandläggare Ina Nord, tel. 013-236661. Om detta ej görs före 31 maj 2021 återgår gravrätterna till församlingen och gravarna riskerar att tas bort.

Gravplats 24 Astrid Andersson - gravsatt 1983

Gravplats 63, 64 Johan och Elin Andersson - senaste gravsättning 1966

Gravplats 71 - 73 A P Jonsson, Matilda och Elin - senaste gravsättning 1952

Gravplats 82 - 84 A J Andersson, Karolina, Lovisa och Augusta - senaste gravsättning 1957

Gravplats 112, 113 Gunnar Andersson och Lilly - senaste gravsättning 1985

Gravplats 120, 121 Anders Jonsson och Kristina - senaste gravsättning 1940

Gravplats 124, 125 Anders Larsson och Judith - senaste gravsättning 1951

Gravplats 132, 133 A P Andersson familjegrav, Elgberget + Axel David - senaste gravsättning 1963

Gravplats 158, 159 Axel och Maria Andersson - senaste gravsättning 1940

Gravplats 178 - 181 Syskonen Hjelm (Emanuel ”Manne”) - senaste gravsättning 1980

Gravplats 195, 196 A F Jonsson, Fridhem (Dorotea Karolina) - senaste gravsättning 1963

Gravplats 215 Svenskamerikanen Oskar Nelson - gravsatt 1969

Gravplats 217, 218 Nils och Greta Andersson - senaste gravsättning 1991

Gravplats 265, 266 Verner och Eugenia Andersson - senaste gravsättning 1968