Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, vigsel och konfirmation

Kyrkan vill vara med i livets alla skiften. Vill du döpa dig eller ditt barn, fira och bekräfta kärleken i ditt liv eller fördjupa din tro och bekräfta ditt dop. Låt oss vara en del av er högtidsstund.